PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam English Japan

A-ryung coolant pump ACFS

A-ryung coolant pump ACFS
码 产品 : ACFS
類別 : A-RYUNG Coolant Pump (Bơm nước làm mát)
制造商 : A-ryung (korea)
 
存货 : 订货 
供应商 : Gnn Vietnam
概括:
Máy bơm A-ryung coolant & cutting oil pump ACFS
图片 :
产品规格 :

ACFS series is high pressure system and is used machine and tools for high rotation.

As being cyclone filter type, Chip will be discharged into tank via drain valve.

ACFS series has air-valve to supply air into filter and can bo clean by itself so that improved the exchange period of filter.

DIVISION : Cyclone Filter System
TYPE : ACFS-B-M(A)
ACFS-C-M(A)

应用 :
  • Chế biến thực phẩm
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
  • Khoáng sản
  • Sắt thép
  • Xi măng
  • Xử lý nước
提交