Đang tải dữ liệu...

SIEMENS同轴式齿轮马达 MOTOX-N

SIEMENS同轴式齿轮马达 MOTOX-N
码 产品 : xxxxx
類別 : 速度控制
制造商 : Siemens
 
存货 : 订货 
供应商 : GNN
概括:
弗兰德MOTOX-N齿轮马达是MOTOX模块化系统的组成部分,主要有4种类型:即同轴式齿轮马达,平行轴式齿轮马达,蜗轮蜗杆齿轮马达以及伞齿轮式齿轮马达,其主体由齿轮箱和马达组成, 并且可以通过配装其它部件及组合等以满足不同场合的应用。
图片 :
产品规格 :

弗兰德MOTOX-N齿轮马达是MOTOX模块化系统的组成部分,主要有4种类型:即同轴式齿轮马达,平行轴式齿轮马达,蜗轮蜗杆齿轮马达以及伞齿轮式齿轮马达,其主体由齿轮箱和马达组成, 并且可以通过配装其它部件及组合等以满足不同场合的应用。

        弗兰德MOTOX-N齿轮马达在不断制定新的标准,其扭矩一般至20,000 Nm。MOTOX-N 模块化结构是实现特定工业领域安全可靠应用和长寿命的基础。其优势在于:较大的功率;在世界范围内快速供货;具有竞争力的价位。

         安装方式可选项:

         底脚安装
         法兰盘安装
         实心轴
         空心轴
        收缩盘
        花键轴
        对中法兰
        扭力臂

        驱动端选项:

        异步电机
        防爆电机
        伺服电机
        制动器
        增量编码器
        变级
        光轴输入
        IEC-/NEMA 电机连接法兰
        电机支架

        适用行业:

        各种类型的弗兰德齿轮马达广泛应用在近乎所有工业领域。例如:食品饮料行业,汽车行业,商场高架堆垛,化学工业,环保技术,木材加工,物料处理等等。

应用 :
一般工厂自动化
运输
制造机、模式机
危险环境遥感
国防及航空
水泥、化肥产品
水泥工业
流体动力
自动工业
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.