Đang tải dữ liệu...
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Link website
State
Person Visited:1044793
Person Online : 2541

Applying Automation Technology in industries


Applying Automation Technology in industries

 

 

 

For Industries:

 

-       Agricultural equipment       

-       Manufacture Machine, Pattern    

-       Construction Equipment & Mining

-       Gas and electricity

-       Defense & Aerospace

-       Production of cement, fertilizer   

-       Hazardous Environment Sensing

-       Information technology

-       Entertainment     

-       Plastic packaging                       

-       General Factory Automation 

-       Telecommunications

-       Fluid Power

-       Food Processing                        

-       Medical Equipment & Mobility 

-       Transport

-       Petroleum & Petrochemical

-       Tiles, Ceramics                         

-       Pharmaceutical & Biotech  

-       Shipbuilding

-       Plastic & Rubber Part Manufacturing

-       Textile, Dyeing                          

-       Power Generation

-       Cement industry

-       Wood Harvesting, Sawmills & Paper Manufacturing

-       Iron, steel and mineral              

-       Automation Industry

-       Other Applications

 

Call us In order to more detail information, and offering best price: contact@gnnvietnam.com

 

 

 

Language : English
VietNam     China   Japan
GNN Vietnam Support Online
Support Online


Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.