Đang tải dữ liệu...
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Link website
State
Person Visited:1044988
Person Online : 2591
Keyence Price List

Keyence Price List


  --  7/28/2010

OP-31357

F

AP

AP-30 Panel Fix Jig

OP-33155

F

AP

Screw conduct joint

OP-33156

F

AP

M5 4mm Joint

OP-33157

F

AP

M5 6mm Joint

OP-33158

F

AP

1/8 conversion joint

OP-35423

F

AP

Bourdon replacement joint

OP-42220

F

AP

M3 4mm Joint

OP-95612

F

AP

Mounting bracket for AP-21A

OP-22149

A

BL

RS-232C cable for BL (25-25 null modem cable)

OP-25057

A

BL

9-25 pin convert adapter for BL

OP-27937

A

BL

RS-232C cable for BL-U2

OP-21734

A

CV

CV connector cramp fixture

OP-24927

A

CV

CV Monitor cable without Ferrite core

OP-25253

A

CV

RS-232C cable for CV (25pin)

OP-25525

A

CV

CV camera cable (7m)

OP-25526

A

CV

CV DC Lamp Bulb for replacement (2pcs/set)

OP-27221

A

CV

RS-232C cable for CV (25pin)

OP-30810

A

CV

CV-301 I/O connector

OP-30938

A

CV

CV Program Console in English menu

OP-35341

A

CV

Cable for I/O connector 3M

OP-35382

A

CV

RS-232C cable for CV (9pin)

OP-35387

A

CV

Polalize filter for CV-R11

OP-35406

A

CV

Spacer for lens

OP-91634

A

CV

CV Pin->BNC connector

OP-35340

A

CV5

CV-500 Stand

OP-0022

F

ES/EG

BNC-P-1.5

OP-0023

F

ES/EG

BNC-J-1.5

OP-20708

A

EX

Extension cable for EX

OP-21445

A

EX

Ceramic spacer T=1mm

OP-21446

A

EX

Ceramic spacer T=2mm

OP-21447

A

EX

Ceramic spacer T=5mm

OP-21448

A

EX

Ceramic Spacer T=10mm

OP-96617

F

FS

Adapter A for FS-T22P

OP-96618

F

FS

Adapter B for FS-T22P

OP-25218

F

FS01

FS-01 sub unit connector

OP-25400

F

FS01

FS-01 dust cover

OP-25418

F

FS01

FS-01 sub unit connector cover

OP-25431

F

FS01

FS-01 mounting bracket

OP-26500

F

FS01

Adapter A for FS-01 FU-35FA,4F,43,63,63T,66,78,91,91

OP-26501

F

FS01

Adapter B for FS-01 FU-31,37,38,38V,48,59,68,75FA,79,95

OP-26751

F

FS01

FS01 end unit (2 pcs / set)

OP-32488

F

FS01

M8 Lumberg Cable (2m) for FS-T1PSO(2068), (2069)

OP-97173

F

FS01

MIL 20 pin connector for FS-R0

OP-0208

F

FS17

FU fix ring for FS-17

OP-0236

F

FS2

FU free cut connector (FS2) for FU-25,33,34,5F,6F,73,7F,85,86,87,88

OP-5762

F

FS2

Accessory trimmer for FS2

OP-5766

F

FS2

FS2 mounting bracket

OP-6025

F

FS2

FS2 mounting bracket

OP-92737

F

FS2

FU free cut connector (FS2) for FU-37,48,59,68,75F,79,95,38,31

OP-21704

F

FU

M3 protect tube L=1000mm

OP-6040

F

FU

FU free cut connector for FU-32,35FA,43,63(T),66,91,93,78

OP-6250

F

FU

FU fix ring for FS2

OP-6630

F

FU

M4 protect tube L=1000mm (Ref)

OP-6631

F

FU

M4 protect tube L=1000mm (Thru)

OP-7618

F

FU

M6 protect tube L=250mm

OP-7619

F

FU

M6 protect tube L=500mm

OP-7620

F

FU

M4 protect tube L=250mm

OP-7621

F

FU

M4 protect tube L=500mm

OP-8147

F

FU

M3 protect tube L=500mm

OP-95512

A

IT

IT2-02 filter

OP-26486

F

KV

D Sub 9 pin connector for KV with OP-26487

OP-26487

F

KV

RJ11-RJ11 RS-232C cable (replace from OP-23086) for KV and LS-5000 discon 7/97

OP-96368

F

KV

KV console cable / RJ11 for LS-5001 (incl)

OP-25363

A

LB

LB-11W 3m Extension cable

OP-25364

A

LB

LB-11W 8m Extension cable

OP-25365

A

LB

LB-12W 3m Extension cable

OP-25366

A

LB

LB-12W 8m Extension cable

OP-6307

A

LB

LB-70/11 (PT) extension cable (3m)

OP-6308

A

LB

LB-70/11 (PT) extension cable (8m)

OP-91210

A

LB

LB-72/12 cable (3m)

OP-91211

A

LB

LB-72/12 cable (8m)

OP-21412

M

LC

Cable for LC (3m)

OP-21413

M

LC

Cable for LC (5m)

OP-21414

M

LC

Cable for LC (10m)

OP-90648

M

LC

LC-2100 cable (5m)

OP-90649

M

LC

LC-2100 cable (3m)

OP-91865

M

LC

LC-2100 (10m) cable

OP-6353

M

LD

LD cable

OP-3862

M

LS

LS laser head cover glass

OP-5422

M

LS

T-R cable for LS (3M)

OP-5864

M

LS

LS cable (3m)

OP-6665

M

LS

LS cable (5m)

OP-7431

M

LS

LS cable (30m)

OP-7534

M

LS

LS cable (10m)

OP-7623

M

LS

T-R cable for LS (0.7m)

OP-7952

M

LS

LS cable (20m)

OP-94214

M

LS

Cover glass for LS-3060

OP-95011

M

LS

Alignment tool for LS-3060

OP-94722

M

LS3

Control I/C cable(7m) & connector

OP-23976

M

LS5

LS-5000 LCD protect cover

OP-26401

M

LS5

D-Sub 9 pins connector (RS-232C) with OP-96368 incl LS-5001

OP-26427

M

LS5

LS-5000 3m communication cable, Non-CE

OP-26504

M

LS5

LS-5000 I/O cable w/connector for LS-B11

OP-26505

M

LS5

LS-5000 connection cable w/BCD(LS-B21) connector, Non-CE

OP-26540

M

LS5

LS-5000 T-R 3m cable

OP-26816

M

LS5

LS-5000 T-R 10m cable

OP-92813

M

LS5

BNC-BNC cable for LS-B11

OP-42115

F

LV

Cable for sensor head extention 20M

OP-42197

F

LV

25X25mm Reflector tape for LV-H62

OP-51428

F

LV

Reflective tape for LV 50*15mm

OP-51429

F

LV

Reflective tape for LV 200*20mm

OP-94078

A

LX2

LX2(T) 8m cable

OP-94079

A

LX2

LX2(R) 8m cable

OP-26485

F

MT

MT Digital Cable

OP-24422

A

NR

NR probe cable (10m)

OP-24423

A

NR

NR external terminal

OP-24424

A

NR

NR terminal cable

OP-24777

A

NR

NR input probe

OP-22922

A

PI-C

Lens jig for PI-C

OP-98271

A

PI-C

Halogen lamp for PI-C

OP-8431

F

PJ

PJ Blank Unit

OP-5148

F

PNP

PNP converter

OP-92329

F

PNP

V-In adaptor

OP-2555

F

PS

Slit for PS-55

OP-27934

F

PS

PS01 head connector

OP-2812

F

PS

PS-55 mounting fixture

OP-6349

F

PS

PS48 mounting tool

OP-93672

F

PS

Slit for PS-05

OP-4881

F

PW

Slit for PW-51(J)

OP-3145(R-1)

F

PZ

Reflector for PZ,PW

OP-529

F

PZ

Reflector for PZ,PW and PS

OP-90498

F

PZ

PZ mounting bracket for PZ-4*,6*,101

OP-92070

F

PZ

Tape reflector for PZ-61

OP-95373

F

PZ

Mounting bracket for PZ2

OP-95388(R-2)

F

PZ

Reflector for PZ2 (Standard)

OP-96436(R-3)

F

PZ

Reflector for PZ2

OP-96629

F

PZ

PRO tape for PZ2-61

OP-96656

F

PZ

PZ2 cable (2m)

OP-96657

F

PZ

PZ2 cable thru (2m)

OP-96658

F

PZ

PZ2 cable (10m)

OP-96659

F

PZ

PZ2 cable thru (10m)

OP-97225(R-4)

F

PZ

Reflector for PZ2

OP-35371

F

PZ2

M12 Lumberg connector

OP-42187

F

PZ3

M8 connecter 2M

OP-42188

F

PZ3

M8 connecter 10M

OP-94734

F

PZ3

M12 connecter 2M

OP-94736

F

PZ3

M12 connecter 0,5M Extension

OP-94737

F

PZ3

M12 connecter 1M Extension

OP-94738

F

PZ3

M12 connecter 2M Extension

OP-94739

F

PZ3

M12 connecter 3M Extension

OP-94740

F

PZ3

M12 connecter 5M Extension

OP-97491

F

PZ3

M12 connecter 5M

OP-4301

F

RC

48x48 socket for RC

OP-4302

F

RC

48x48 DIN attachment for RC

OP-043

M

RS

RS Lamp

OP-35327

A

SJ

Wolfram Elektrodensonde (For SJ-S 1pcs)

OP-42210

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42211

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42212

A

SJ

10 Pol 10Pol Kabel

OP-42213

A

SJ

Wolfram Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs)

OP-42214

A

SJ

Silikon Elektrodensonde (For SJ-R, 4pcs)

OP-42215

A

SJ

Anschlussdose

OP-42216

A

SJ

Zusatzmontagehalter

OP-42217

A

SJ

Elektrodenreinigungssatz

OP-42218

A

SJ

Ersatzfilter

OP-42347

F

SLC

Standard Montagehalterung A

OP-42348

F

SLC

Standard Montagehalterung B

OP-42349

F

SLC

Standard Montagehalterung C

OP-51698

 

SLC

Schmale Montagehalterung

OP-42350

F

SLC

SL-C08H Schutzstangen

OP-42351

F

SLC

SL-C12H Schutzstangen

OP-42352

F

SLC

SL-C16H Schutzstangen

OP-42353

F

SLC

SL-C20H Schutzstangen

OP-42354

F

SLC

SL-C24H Schutzstangen

OP-42355

F

SLC

SL-C28H Schutzstangen

OP-42356

F

SLC

SL-C32H Schutzstangen

OP-42357

F

SLC

SL-C36H Schutzstangen

OP-42358

F

SLC

SL-C40H Schutzstangen

OP-42359

F

SLC

SL-C44H Schutzstangen

OP-42360

F

SLC

SL-C48H Schutzstangen

OP-42361

F

SLC

SL-C52H Schutzstangen

OP-42362

F

SLC

SL-C56H Schutzstangen

OP-42363

F

SLC

SL-C60H Schutzstangen

OP-42364

F

SLC

SL-C64H Schutzstangen

OP-42365

F

SLC

Lichtbeeinflussungs-Verhütungssteckverbider SL-R11

OP-42370

F

SLC

Kantenverbindungshalterung

OP-42371

F

SLC

Winkel-Montagehalterung

OP-42372

F

SLC

Ersatz-Relaiskarte

OP-42373

F

SLC

Zwischenstützen-Halterung

OP-22651

A

UD

Temp. sensor (10m) for UD-500

OP-95017

A

UD3

Temperature sensor

OP-22124

M

VH

X-Y Stage for VH Stand

OP-22287

M

VH

VH new lens stand

OP-25539

M

VH

VH Lens stand (New)

OP-66869

 

LV-S

Kompakter Montagewinkel für Lichtschrankenmodell

OP-66846

 

LV-S

L-förmiger Montagewinkel für LV-S41/S41L

OP-73864

 

FS-V30

2m-M8-Kabel

OP-73865

 

FS-V30

10m-M8-Kabel

OP-75721

 

PX

socket cable

OP-75722

 

PX

socket cable

OP-77678

 

GT

standard contact

OP-77679

 

GT

flat plate contact

OP-77680

 

GT

roller contact

OP-77681

 

GT

needle contact

OP-77682

 

GT

super tough contact

OP-77683

 

GT

offset contact

OP-77684

 

GT

spacer contact

OP-81970

 

GT

ceramic contact

OP-80228

 

GT

fluorine contact

OP-76874

 

GT

Head mounting bracket A

OP-76875

 

GT

Head mounting bracket B

OP-76876

 

GT

Panel mounting bracket

OP-78041

 

GT

Dust boot for GT-A10 and H10

OP-78042

 

GT

Dust boot for GT-A22 and H22

OP-82133

 

GT

Speed controller

 

Total Views : 13273
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.