Đang tải dữ liệu...
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Link website
State
Person Visited:1043294
Person Online : 2086
Keyence sensorik Price List

Keyence sensorik Price List


  --  7/28/2010

RC-16

Zähler

RC-19

Zähler

PX-10

Amplifier NPN cable

PX-10P

Amplifier PNP cable

PX-10C

Amplifier NPN connector

PX-10CP

Amplifier PNP connector

PX-H71

Sensorhead

PX-H71TZ

Sensorhead

PX-H72

Sensorhead

PX-H61

Sensorhead

PX-H71G

Sensorhead

PX-H72G

Sensorhead

PX-H61G

Sensorhead

PX-H71(10M)

Sensorhead

PX-H71TZ(10M)

Sensorhead

PX-H72(30M)

Sensorhead

PX-B71

Mounting brackets

PX-B72

Mounting brackets

PX-B71L

Mounting brackets

PX-B72L

Mounting brackets

LV-S71

Lichtschrankentyp

LV-S72

Lichtschrankentyp

LV-S41

Reflexionsmodell mit obenliegender Abtastung

LV-S41L

Reflexionsmodell mit Seitenabtastung

LV-S61

Retroreflektierender Typ mit geradem Lichtstrahl

LV-S31

Distanzeinstellung

LV-11SA

Verstärker für LV-S serie, Haupteinheiten, NPN

LV-11SAP

Verstärker für LV-S serie, Haupteinheiten, PNP

LV-12SA

Verstärker für LV-S serie,Erweiterungseinheit, NPN

LV-12SAP

Verstärker für LV-S serie,Erweiterungseinheit, PNP

LV-F1

Befestigung mit Seitenabtastung für Lichtschrankenmodell

LV-H32

Einstellbarer Laserstrahl

LV-H35

 

LV-H35F

 

LV-H37

Diffus reflektierender typ

LV-H42

Linienabstastung

LV-H47

 

LV-H52

Wafer mapping

LV-H62

Rückstrahlertyp

LV-H62F

 

LV-H64

 

LV-H65

 

LV-H67

 

LV-H100

 

LV-H110

 

LV-H300

 

LV-51MP

 

LV-52P

 

LV-20A

0 line

LV-21AP

Haupteinheiten

LV-22AP

Erwerungseinheit

LV-H41

Laser class 1

LV-H51

Laser class 1

LV-11

Laser class 1

LV-B301

Montagehalterung

LV-B302

Montagehalterung

LV-B101

Montagehalterung

LV-B102

Montagehalterung

LV-L01

Lens for LV-H42

LV-L02

Lens for LV-H47

R-6

Reflector ( included in LV-H62)

R-7

Reflector ( included in LV-H62)

R-8

 

SL-C08H

140mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C12H

220mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C16H

300mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C20H

380mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C24H

460mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C28H

540mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C32H

620mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C36H

700mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C40H

780mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C44H

860mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C48H

940mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C52H

1020mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C56H

1100mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C60H

1180mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C64H

1260mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Hand

SL-C16F

150mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C24F

230mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C32F

310mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C40F

390mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C48F

470mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C56F

550mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C64F

630mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C72F

710mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C80F

790mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C88F

870mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C96F

950mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C104F

1030mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C112F

1110mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C120F

1190mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-C128F

1270mm Schutzfeld Sicherheits-Lichtvorhang,Finger

SL-R11

Sicherheitsrelais

SL-R12EX

Extention

SL-U2

Netzgerät

SL-P7P

Haupteinheitsstecker/ Lose Drähte (7m) PNP

SL-PC5P

Haupteinheitsstecker/ M12 Steckverbinder (5M) PNP

SL-PC10P

Haupteinheitsstecker/ M12 Steckverbinder (10M) PNP

SL-CC10PT

M12 Steckverbinder/ M12 Steckverbinder (10M) PNP Sender

SL-CC10PR

M12 Steckverbinder/ M12 Steckverbinder (10M) PNP Empfänger

SL-C5P

M12 Steckverbinder/ Lose Drähte (5M) PNP

SL-S1

Serielles Verlängerungskabel (0,15M)

SL-S3

Serielles Verlängerungskabel (3M)

SL-S4

Serielles Verlängerungskabel (1M)

SL-S10

Serielles Verlängerungskabel (10M)

SL-P7N

Haupteinheitsstecker/ Lose Drähte (7m) NPN

SL-PC5N

Haupteinheitsstecker/ M12 Steckverbinder (5M) NPN

SL-CC10NT

Haupteinheitsstecker/ M12 Steckverbinder (10M) NPN

SL-CC10NR

M12 Steckverbinder/ M12 Steckverbinder (10M) NPN Sender

SL-C5N

M12 Steckverbinder/ M12 Steckverbinder (10M) NPN Empfänger

SL-C08SB

Unit of blanking blind protection unit

SL-C16SB

Unit of blanking blind protection unit

SL-R12D

Lamp monitor

SL-M12H

Eckspiegel

SL-M16H

Eckspiegel

SL-M20H

Eckspiegel

SL-M24H

Eckspiegel

SL-M28H

Eckspiegel

SL-M32H

Eckspiegel

SL-M36H

Eckspiegel

SL-M40H

Eckspiegel

SL-M44H

Eckspiegel

SL-M48H

Eckspiegel

SL-M52H

Eckspiegel

SL-M56H

Eckspiegel

SL-M60H

Eckspiegel

SL-M64H

Eckspiegel

AP-C30W

Multi range

AP-C30WP

Multi range

AP-C31W

Negative

AP-C31WP

Negative

AP-C33W

Posituve

AP-C33WP

Posituve

AP-C40W

Separate Amp

AP-C40WP

Separate Amp

AP-41

Negative sensor head

AP-41M

Negative small sensor head

AP-43

Positive sensor head

AP-44

Compound sensor head

AP-47

Mico-pressure difference

AP-48

Presure difference

AP-V41W

Separate Amp

AP-V41WP

Separate Amp

AP-V42W

Separate Amp

AP-V42WP

Separate Amp

AP-B01

Horizontal mounting braket

AP-B02

Wall mounting braket

AP-B03

Nameplate celling mouning braket

AP-B04

Asiant mounting braket

AP-B05

Jig

AP-A01

Pannel Jig

AP-A02

Pannel Jig

AP-10S

-1 to 1 bar

AP-11S

-1 to 0 bar

AP-12S

0 to 1 bar

AP-13S

0 to 10 bar

AP-14S

0 to 100 bar

AP-15S

0 to 200 bar

AP-16S

0 to 500 bar

AP-V80WP

Amp DIN

AP-V85WP

Amp Panel

AP-V82WP

Amp Different DIN

AP-V87WP

Amp Different Panel

AP-31(Z)P

Drucksensor

AP-32(Z)P

Drucksensor

AP-33(Z)P

Drucksensor

AP-34(Z)P

Drucksensor

AP-31(Z)

Drucksensor

AP-32(Z)

Drucksensor

AP-33/Z)

Drucksensor

AP-34(Z)

Drucksensor

GT-71A

Touch-Sensor

GT-71AP

Touch-Sensor

GT-72A

Touch-Sensor

GT-72AP

Touch-Sensor

GT-75A

Touch-Sensor

GT-75AP

Touch-Sensor

GT-76A

Touch-Sensor

GT-76AP

Touch-Sensor

GT-H10

Touch-Sensor

GT-H22

Touch-Sensor

GT-H10L

Touch-Sensor

GT-H22L

Touch-Sensor

GT-A10

Touch-Sensor

GT-A22

Touch-Sensor

DL-RS1

output unit

DL-RB1

communication unit


Total Views : 9230
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.