Đang tải dữ liệu...
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Link website
State
Person Visited:1044865
Person Online : 2560
Leuze Price List

Leuze Price List


  --  7/9/2010

 

SOLID-2 / SOLID-2E - Safety Light Curtains
Ordering information
SOLID-2
Included in delivery:
2 mounting sets BT-S-360-SET
1 connecting and operating instructions manual
 
Protective field height in mm SOLID-2
Resolution: 20 mm
Range: 0.5 - 15 m
Art. no. Article Description
150 67821701 SD2T20-150 Transmitter
  67820201 SD2R20-150 Receiver
225 67821702 SD2T20-225 Transmitter
  67820202 SD2R20-225 Receiver
300 67821703 SD2T20-300 Transmitter
  67820203 SD2R20-300 Receiver
450 67821704 SD2T20-450 Transmitter
  67820204 SD2R20-450 Receiver
600 67821706 SD2T20-600 Transmitter
  67820206 SD2R20-600 Receiver
750 67821707 SD2T20-750 Transmitter
  67820207 SD2R20-750 Receiver
900 67821709 SD2T20-900 Transmitter
  67820209 SD2R20-900 Receiver
1050 67821710 SD2T20-1050 Transmitter
  67820210 SD2R20-1050 Receiver
1200 67821712 SD2T20-1200 Transmitter
  67820212 SD2R20-1200 Receiver
1350 67821713 SD2T20-1350 Transmitter
  67820213 SD2R20-1350 Receiver
1500 67821715 SD2T20-1500 Transmitter
  67820215 SD2R20-1500 Receiver
1650 67821716 SD2T20-1650 Transmitter
  67820216 SD2R20-1650 Receiver
1800 67821718 SD2T20-1800 Transmitter
  67820218 SD2R20-1800 Receiver
Protective field height in mm SOLID-2
Resolution: 30 mm
Range: 0.2 - 10 m
Art. no. Article Description
150 67821801 SD2T30-150 Transmitter
  67820601 SD2R30-150 Receiver
225 67821802 SD2T30-225 Transmitter
  67820602 SD2R30-225 Receiver
300 67821803 SD2T30-300 Transmitter
  67820603 SD2R30-300 Receiver
450 67821804 SD2T30-450 Transmitter
  67820604 SD2R30-450 Receiver
600 67821806 SD2T30-600 Transmitter
  67820606 SD2R30-600 Receiver
750 67821807 SD2T30-750 Transmitter
  67820607 SD2R30-750 Receiver
900 67821809 SD2T30-900 Transmitter
  67820609 SD2R30-900 Receiver
1050 67821810 SD2T30-1050 Transmitter
  67820610 SD2R30-1050 Receiver
1200 67821812 SD2T30-1200 Transmitter
  67820612 SD2R30-1200 Receiver
1350 67821813 SD2T30-1350 Transmitter
  67820613 SD2R30-1350 Receiver
1500 67821815 SD2T30-1500 Transmitter
  67820615 SD2R30-1500 Receiver
1650 67821816 SD2T30-1650 Transmitter
  67820616 SD2R30-1650 Receiver
1800 67821818 SD2T30-1800 Transmitter
  67820618 SD2R30-1800 Receiver
Protective field height in mm SOLID-2
Resolution: 40 mm
Range: 0.8 - 20 m
Art. no. Article Description
150 67821901 SD2T40-150 Transmitter
  67821001 SD2R40-150 Receiver
225 67821902 SD2T40-225 Transmitter
  67821002 SD2R40-225 Receiver
300 67821903 SD2T40-300 Transmitter
  67821003 SD2R40-300 Receiver
450 67821904 SD2T40-450 Transmitter
  67821004 SD2R40-450 Receiver
600 67821906 SD2T40-600 Transmitter
  67821006 SD2R40-600 Receiver
750 67821907 SD2T40-750 Transmitter
  67821007 SD2R40-750 Receiver
900 67821909 SD2T40-900 Transmitter
  67821009 SD2R40-900 Receiver
1050 67821910 SD2T40-1050 Transmitter
  67821010 SD2R40-1050 Receiver
1200 67821912 SD2T40-1200 Transmitter
  67821012 SD2R40-1200 Receiver
1350 67821913 SD2T40-1350 Transmitter
  67821013 SD2R40-1350 Receiver
1500 67821915 SD2T40-1500 Transmitter
  67821015 SD2R40-1500 Receiver
1650 67821916 SD2T40-1650 Transmitter
  67821016 SD2R40-1650 Receiver
1800 67821918 SD2T40-1800 Transmitter
  67821018 SD2R40-1800 Receiver
 
Protective field height in mm SOLID-2
Resolution: 90 mm
Range: 0.8 - 20 m
Art. no. Article Description
600 67822006 SD2T90-600 Transmitter
  67821406 SD2R90-600 Receiver
750 67822007 SD2T90-750 Transmitter
  67821407 SD2R90-750 Receiver
900 67822009 SD2T90-900 Transmitter
  67821409 SD2R90-900 Receiver
1050 67822010 SD2T90-1050 Transmitter
  67821410 SD2R90-1050 Receiver
1200 67822012 SD2T90-1200 Transmitter
  67821412 SD2R90-1200 Receiver
1350 67822013 SD2T90-1350 Transmitter
  67821413 SD2R90-1350 Receiver
1500 67822015 SD2T90-1500 Transmitter
  67821415 SD2R90-1500 Receiver
1650 67822016 SD2T90-1650 Transmitter
  67821416 SD2R90-1650 Receiver
1800 67822018 SD2T90-1800 Transmitter
  67821418 SD2R90-1800 Receiver

SOLID-2E, consisting of transmitter and receiver

Included in delivery:

2 mounting sets BT-S-360-SET

1 connecting and operating instructions manual

Protective field height in mm SOLID-2E
Resolution: 20 mm
Range: 0.5 - 15 m
Art. no. Article Description
150 67821701 SD2T20-150 Transmitter
  67820401 SD2R20-150E Receiver
225 67821702 SD2T20-225 Transmitter
  67820402 SD2R20-225E Receiver
300 67821703 SD2T20-300 Transmitter
  67820403 SD2R20-300E Receiver
450 67821704 SD2T20-450 Transmitter
  67820404 SD2R20-450E Receiver
600 67821706 SD2T20-600 Transmitter
  67820406 SD2R20-600E Receiver
750 67821707 SD2T20-750 Transmitter
  67820407 SD2R20-750E Receiver
900 67821709 SD2T20-900 Transmitter
  67820409 SD2R20-900E Receiver
1050 67821710 SD2T20-1050 Transmitter
  67820410 SD2R20-1050E Receiver
1200 67821712 SD2T20-1200 Transmitter
  67820412 SD2R20-1200E Receiver
1350 67821713 SD2T20-1350 Transmitter
  67820413 SD2R20-1350E Receiver
1500 67821715 SD2T20-1500 Transmitter
  67820415 SD2R20-1500E Receiver
1650 67821716 SD2T20-1650 Transmitter
  67820416 SD2R20-1650E Receiver
1800 67821718 SD2T20-1800 Transmitter
  67820418 SD2R20-1800E Receiver
Protective field height in mm SOLID-2E
Resolution: 30 mm
Range: 0.2 - 10 m
Art. no. Article Description
150 67821801 SD2T30-150 Transmitter
  67820801 SD2R30-150E Receiver
225 67821802 SD2T30-225 Transmitter
  67820802 SD2R30-225E Receiver
300 67821803 SD2T30-300 Transmitter
  67820803 SD2R30-300E Receiver
450 67821804 SD2T30-450 Transmitter
  67820804 SD2R30-450E Receiver
600 67821806 SD2T30-600 Transmitter
  67820806 SD2R30-600E Receiver
750 67821807 SD2T30-750 Transmitter
  67820807 SD2R30-750E Receiver
900 67821809 SD2T30-900 Transmitter
  67820809 SD2R30-900E Receiver
1050 67821810 SD2T30-1050 Transmitter
  67820810 SD2R30-1050E Receiver
1200 67821812 SD2T30-1200 Transmitter
  67820812 SD2R30-1200E Receiver
1350 67821813 SD2T30-1350 Transmitter
  67820813 SD2R30-1350E Receiver
1500 67821815 SD2T30-1500 Transmitter
  67820815 SD2R30-1500E Receiver
1650 67821816 SD2T30-1650 Transmitter
  67820816 SD2R30-1650E Receiver
1800 67821818 SD2T30-1800 Transmitter
  67820818 SD2R30-1800E Receiver
Protective field height in mm SOLID-2E
Resolution: 40 mm
Range: 0.8 - 20 m
Art. no. Article Description
150 67821901 SD2T40-150 Transmitter
  67821201 SD2R40-150E Receiver
225 67821902 SD2T40-225 Transmitter
  67821202 SD2R40-225E Receiver
300 67821903 SD2T40-300 Transmitter
  67821203 SD2R40-300E Receiver
450 67821904 SD2T40-450 Transmitter
  67821204 SD2R40-450E Receiver
600 67821906 SD2T40-600 Transmitter
  67821206 SD2R40-600E Receiver
750 67821907 SD2T40-750 Transmitter
  67821207 SD2R40-750E Receiver
900 67821909 SD2T40-900 Transmitter
  67821209 SD2R40-900E Receiver
1050 67821910 SD2T40-1050 Transmitter
  67821210 SD2R40-1050E Receiver
1200 67821912 SD2T40-1200 Transmitter
  67821212 SD2R40-1200E Receiver
1350 67821913 SD2T40-1350 Transmitter
  67821213 SD2R40-1350E Receiver
1500 67821915 SD2T40-1500 Transmitter
  67821215 SD2R40-1500E Receiver
1650 67821916 SD2T40-1650 Transmitter
  67821216 SD2R40-1650E Receiver
1800 67821918 SD2T40-1800 Transmitter
  67821218 SD2R40-1800E Receiver
Protective field height in mm SOLID-2E
Resolution: 90 mm
Range: 0.8 - 20 m
Art. no. Article Description
600 67822006 SD2T90-600 Transmitter
  67821606 SD2R90-600E Receiver
750 67822007 SD2T90-750 Transmitter
  67821607 SD2R90-750E Receiver
900 67822009 SD2T90-900 Transmitter
  67821609 SD2R90-900E Receiver
1050 67822010 SD2T90-1050 Transmitter
  67821610 SD2R90-1050E Receiver
1200 67822012 SD2T90-1200 Transmitter
  67821612 SD2R90-1200E Receiver
1350 67822013 SD2T90-1350 Transmitter
  67821613 SD2R90-1350E Receiver
1500 67822015 SD2T90-1500 Transmitter
  67821615 SD2R90-1500E Receiver
1650 67822016 SD2T90-1650 Transmitter
  67821616 SD2R90-1650E Receiver
1800 67822018 SD2T90-1800 Transmitter
  67821618 SD2R90-1800E Receiver

Leuze Viet Nam

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 

 

 

 

 

Total Views : 9480
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.