Đang tải dữ liệu...
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Link website
State
Person Visited:1044799
Person Online : 2539
Tube Price list

Tube Price list


  --  8/13/2010

 

Descriptionof Goods/ Item Size (NB) Material
PIPE (METERS) 50 API 5L G B PSL1
80 API 5L G B PSL1
100 API 5L G B PSL1
150 API 5L G B PSL1
200 API 5L G B PSL1
300 API 5L G B PSL1
350 API 5L G B PSL1
600 API 5L G B PSL1
750 API 5L G B PSL1
90 DEG ELBOW 50 A234 GR WPB
80 A234 GR WPB
100 A234 GR WPB
150 A234 GR WPB
200 A234 GR WPB
300 A234 GR WPB
350 A234 GR WPB
600 A234 GR WPB-W
750 A234 GR WPB-W
EQUAL TEE 80 A234 GR WPB
REDUCING TEE 750*350 A234 GR WPB-W
600*300 A234 GR WPB-W
80*50 A234 GR WPB
150*50 A234 GR WPB
150*80 A234 GR WPB
FLAGLES 50 A105
80 A105
100 A105
150 A105
200 A105
300 A105
350 A105
600 A105
GASKET 50 NON ASBSOS FIBRE
80 NON ASBSOS FIBRE
100 NON ASBSOS FIBRE
150 NON ASBSOS FIBRE
350 NON ASBSOS FIBRE
600 NON ASBSOS FIBRE
BOLTING SET 50 A193 GR B7 / A194 GR 2H
80 A193 GR B7 / A194 GR 2H
100 A193 GR B7 / A194 GR 2H
150 A193 GR B7 / A194 GR 2H
200 A193 GR B7 / A194 GR 2H
300 A193 GR B7 / A194 GR 2H
350 A193 GR B7 / A194 GR 2H
600 A193 GR B7 / A194 GR 2H
ECCENTRIC REDUCER 80*50 A234 GR WPB
350*300 A234 GR WPB
200*100 A234 GR WPB
200*80 A234 GR WPB
100*80 A234 GR WPB
350*200 A234 GR WPB
100*50 A234 GR WPB
150*50 A234 GR WPB
250*150 A234 GR WPB
750*600 A234 GR WPB-W

Tube Viet Nam

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

 

Total Views : 8757
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.