Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1045615
Số người online : 3078
Bảng List Giá Motor Thắng / Brake Motor MGM

Bảng List Giá Motor Thắng / Brake Motor MGM


  --  4/19/2009
Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo! xin quí khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ mức chiết khấu - giảm giá tốt nhất. Có giá hỗ trợ đặc biệt cho dự án!

 
 

BA series
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       ASYNCHRONOUS THREE-PHASE BRAKE MOTORS
 
                        Totally enclosed, fan cooled TEFC
 
                       3x230/400V-50Hz - IP 54 - CL. F - B3 mounting
 
                       AC brake, brake hand release.
 
  

2 pole
 
 
4 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BA 71 A2
0:37
 
BA 71 A4
0:25
BA 71 B2
0:55
 
BA 71 B4
0:37
BA 71 C2
0.75
 
BA 71 C4
0:55
BA 80 A2
0.75
 
BA 71 D4
0.65
BA 80 B2
1.1
 
BA 80 A4
0.55
BA 90 SA2
1.5
 
BA 80 B4
0.75
BA 90 LA2
2.2
 
BA 80 C4
0.9
BA 100 LA2
3.0
 
BA 80 D4
1.1
BA 112 MB2
4.0
 
BA 90 SA4
1.1
BA 112 MC2
5.5
 
BA 90 LA4
1.5
BA 132 SA2
5.5
 
BA 90 LB4
1.85
BA 132 SB2
7.5
 
BA 90 LC4
2.2
BA 132 MA2
9.2
 
BA 100 LA4
2.2
BA 132 MB2
11.0
 
BA 100 LB4
3.0
BA 160 MA2
11.0
 
BA 112 MB4
4.0
BA 160 MB2
15.0
 
BA 112 MC4
5.5
BA 160 LA2
18.5
 
BA 132 SB4
5.5
BA 180 LA2
22.0
 
BA 132 MA4
7.5
BA 200 LA2
30.0
 
BA 132 MB4
9.2
BA 200 LB2
37.0
 
BA 132 MBX4
11.0
BA 225 M2
45.0
 
BA 160 MA4
9.2
 
 
 
BA 160 MB4
11.0
 
 
 
BA 160 LA4
15.0
 
 
 
BA 180 LA4
18.5
 
 
 
BA 180 LB4
22.0
 
 
 
BA 180 LBX4
30.0
 
 
 
BA 200 LB4
30.0
 
 
 
BA 225 S4
37.0
 
 
 
BA 225 M4
45.0

  

6 pole
 
 
8 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BA 71 A6
0:18
 
BA 71 A8
0:08
BA 71 B6
0:25
 
BA 71 B8
0:11
BA 80 A6
0:37
 
BA 80 A8
0:18
BA 80 B6
0:55
 
BA 80 B8
0:25
BA 90 SA6
0.75
 
BA 90 SA8
0:37
BA 90 LA6
1.1
 
BA 90 LA8
0:55
BA 90 LB6
1.3
 
BA 90 LB8
0.65
BA 100 LA6
1.5
 
BA 100 LA8
0.75
BA 100 LB6
1.85
 
BA 100 LB8
1.1
BA 112 MB6
2.2
 
BA 112 MB8
1.5
BA 132 SB6
3.0
 
BA 132 SB8
2.2
BA 132 MA6
4.0
 
BA 132 MB8
3.0
BA 132 MB6
5.5
 
BA 132 MC8
4.0
BA 160 MB6
7.5
 
BA 160 MA8
4.0
BA 160 LA6
9.2
 
BA 160 MB8
5.5
BA 160 LB6
11.0
 
BA 160 LA8
7.5
BA 180 LB6
15.0
 
BA 180 LB8
11.0
BA 200 LA6
18.5
 
BA 200 LA8
15.0
BA 200 LB6
22.0
 
BA 225 M8
22.0
BA 225 M6
30.0
 
 
BA 225 MX6
37.0
 
 

 

2/4 pole
 
 
4/8 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BAD 71 A2/4
0.25/0.18
 
BAD 71 A4/8
0.13/0.07
BAD 71 B2/4
0.37/0.25
 
BAD 71 B4/8
0.18/0.09
BAD 80 A2/4
0.65/0.45
 
BAD 71 C4/8
0.22/0.12
BAD 80 B2/4
0.88/0.62
 
BAD 80 A4/8
0.25/0.18
BAD 90 SB2/4
1.3/0.9
 
BAD 80 B4/8
0.37/0.25
BAD 90 LA2/4
1.8/1.2
 
BAD 90 SA4/8
0.75/0.37
BAD 90 LB2/4
2.2/1.5
 
BAD 90 LB4/8
1.1/0.6
BAD 100 LA2/4
2.2/1.5
 
BAD 100 LB4/8
1.6/0.9
BAD 100 LB2/4
3.1/2.3
 
BAD 112 MB4/8
2.2/1.2
BAD 112 MB2/4
4.5/3.3
 
BAD 132 SB4/8
3.0/2.0
BAD 132 SB2/4
5.0/4.5
 
BAD 132 MA4/8
4.0/2.7
BAD 132 MA2/4
6.0/5.0
 
BAD 132 MB4/8
6.0/4.0
BAD 132 MB2/4
7.5/6.0
 
BAD 160 MA4/8
5.0/3.7
BAD 132 MBX2/4
11.0/9.0
 
BAD 160 MB4/8
6.5/4.5
BAD 160 MA2/4
9.5/8.0
 
BAD 160 LA4/8
9.5/6.0
BAD 160 MB2/4
11.0/9.0
 
BAD 180 LA4/8
11.0/8.0
BAD 160 LA2/4
13.0/11.0
 
BAD 180 LB4/8
14.0/9.0
BAD 180 LA2/4
17.0/14.0
 
BAD 180 LBX4/8
18.0/11.0
BAD 180 LB2/4
20.5/17.0
 
BAD 200 LA4/8
18.0/11.0
BAD 180 LBX2/4
24.0/20.0
 
BAD 200 LB4/8
21.0/13.0
BAD 200 LB2/4
24.0/20.0
 
BAD 225 S4/8
30.0/18.0
BAD 225 S2/4
37.0/30.0
 
BAD 225 M4/8
35.0/25.0
BAD 225 M2/4
45.0/35.0
 
 
 

  

2/6 pole
 
 
2/8 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BADA 71 B2/6
0.25/0.08
 
BADA 71 B2/8
0.25/0.06
BADA 71 C2/6
0.35/0.1
 
BADA 71 C2/8
0.35/0.07
BADA 80 A2/6
0.37/0.12
 
BADA 80 A2/8
0.37/0.09
BADA 80 B2/6
0.55/0.18
 
BADA 80 B2/8
0.55/0.12
BADA 90 SA2/6
0.9/0.3
 
BADA 90 SB2/8
0.75/0.18
BADA 90 LA2/6
1.2/0.4
 
BADA 90 LA2/8
1.1/0.25
BADA 90 LB2/6
1.4/0.5
 
BADA 90 LB2/8
1.3/0.3
BADA 100 LA2/6
1.6/0.6
 
BADA 100 LA2/8
1.6/0.4
BADA 100 LB2/6
2.2/0.8
 
BADA 100 LB2/8
2.2/0.5
BADA 112 MB2/6
3.0/1.0
 
BADA 112 MB2/8
3.0/0.8
BADA 132 SB2/6
4.0/1.3
 
BADA 132 SB2/8
4.0/1.1
BADA 132 MA2/6
5.5/1.8
 
BADA 132 MA2/8
5.5/1.5
BADA 132 MB2/6
7.0/2.2
 
BADA 132 MB2/8
7.0/1.8
BADA 160 MB2/6
8.0/2.5
 
BADA 160 MB2/8
8.0/2.2
BADA 160 LA2/6
11.0/3.6
 
BADA 160 LA2/8
11.0/3.0
BADA 180 LB2/6
16.0/6.5
 
BADA 180 LB2/8
16.0/4.0
BADA 200 LB2/6
18.5/7.5
 
BADA 200 LB2/8
18.0/4.5
 
 
 
BADA 225 S2/8
24.0/6.0
 
 
 
BADA 225 M2/8
30.0/7.5

  

4/6 pole
 
 
4/12 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BADA 71 C4/6
0.18/0.11
 
BADA 80 A4/12
0.25/0.05
BADA 80 A4/6
0.25/0.18
 
BADA 80 B4/12
0.37/0.07
BADA 80 B4/6
0.37/0.25
 
BADA 90 SA4/12
0.4/0.13
BADA 90 SA4/6
0.55/0.37
 
BADA 90 LA4/12
0.55/0.18
BADA 90 LB4/6
0.75/0.55
 
BADA 90 LB4/12
0.75/0.22
BADA 100 LA4/6
1.1/0.8
 
BADA 100 LA4/12
0.9/0.25
BADA 100 LB4/6
1.5/1.1
 
BADA 100 LB4/12
1.1/0.35
BADA 112 MB4/6
2.0/1.3
 
BADA 112 MB4/12
1.5/0.45
BADA 132 SB4/6
2.2/1.5
 
BADA 132 SA4/12
2.5/0.8
BADA 132 MA4/6
3.0/2.2
 
BADA 132 MA4/12
3.0/1.0
BADA 132 MB4/6
3.7/2.5
 
BADA 132 MB4/12
4.0/1.3
BADA 160 MB4/6
5.5/3.7
 
BADA 160 MB4/12
4.8/1.6
BADA 160 LB4/6
7.5/5.0
 
BADA 160 LB4/12
7.3/2.4
BADA 180 LA4/6
11.0/7.5
 
BADA 180 LA4/12
11.4/3.8
BADA 180 LB4/6
13.0/8.8
 
BADA 200 LB4/12
16.0/5.3
BADA 200 LB4/6
15.0/10.5
 
 

 
The single speed motors from 71 to 112, are supplied on standard basis with single terminal board box
(motor and brake fed together on 1 terminal board).
 
 
 

Bitmap  
 
 

BM series
 
Bitmap
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ASYNCHRONOUS THREE-PHASE BRAKE MOTORS
 
                       Totally enclosed, fan cooled TEFC
 
                       3x230/400V-50Hz - IP 54 - CL. F - B3 mounting
 
                         DC brake.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 pole
 
 
4 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BM 56 A2
0:09
 
BM 56 A4
0:06
BM 56 B2
0:12
 
BM 56 B4
0:09
BM 63 A2
0:18
 
BM 56 C4
0:12
BM 63 B2
0:25
 
BM 63 A4
0:12
BM 63 C2
0:37
 
BM 63 B4
0:18
BM 63 D2
0:45
 
BM 63 C4
0:22
BM 71 A2
0:37
 
BM 63 D4
0:30
BM 71 B2
0:55
 
BM 71 A4
0:25
BM 71 C2
0.75
 
BM 71 B4
0:37
BM 80 A2
0.75
 
BM 71 C4
0:55
BM 80 B2
1.1
 
BM 71 D4
0.65
BM 90 SA2
1.5
 
BM 80 A4
0.55
BM 90 LA2
2.2
 
BM 80 B4
0.75
BM 100 LA2
3.0
 
BM 80 C4
0.9
BM 112 MB2
4.0
 
BM 80 D4
1.1
BM 112 MC2
5.5
 
BM 90 SA4
1.1
BM 132 SA2
5.5
 
BM 90 LA4
1.5
BM 132 SB2
7.5
 
BM 90 LB4
1.85
BM 132 MA2
9.2
 
BM 90 LC4
2.2
BM 132 MB2
11.0
 
BM 100 LA4
2.2
 
 
 
BM 100 LB4
3.0
 
 
 
BM 112 MB4
4.0
 
 
 
BM 112 MC4
5.5
 
 
 
BM 132 SB4
5.5
 
 
 
BM 132 MA4
7.5
 
 
 
BM 132 MB4
9.2
 
 
 
BM 132 MBX4
11.0

  

6 pole
 
 
8 pole
 
Type
Power kW
 
Type
Power kW
BM 56 A6
0:04
 
BM 63 D8
0:07
BM 56 B6
0.06
 
BM 71 A8
0:08
BM 63 C6
0:09
 
BM 71 B8
0:11
BM 63 D6
0:12
 
BM 80 A8
0:18
BM 71 A6
0:18
 
BM 80 B8
0:25
BM 71 B6
0:25
 
BM 90 SA8
0:37
BM 80 A6
0:37
 
BM 90 LA8
0:55
BM 80 B6
0:55
 
BM 90 LB8
0.65
BM 90 SA6
0.75
 
BM 100 LA8
0.75
BM 90 LA6
1.1
 
BM 100 LB8
1.1
BM 90 LB6
1.3
 
BM 112 MB8
1.5
BM 100 LA6
1.5
 
BM 132 SB8
2.2
BM 100 LB6
1.85
 
BM 132 MB8
3.0
BM 112 MB6
2.2
 
BM 132 MC8
4.0
BM 132 SB6
3.0
 
BM 132 MA6
4.0
 
BM 132 MB6
5.5
 

 
The single speed motors from 56 to 112, are supplied on standard basis with single terminal board box
(motor and brake fed together on 1 terminal board).
 
 

2/4 pole
 
 
4/8 pole
 
 Type
Power kW
 
 Type
Power kW
BMD 63 B2/4
0.22/0.15
 
BMD 71 A4/8
0.13/0.07
BMD 63 C2/4
0.26/0.17
 
BMD 71 B4/8
0.18/0.09
BMD 71 A2/4
0.25/0.18
 
BMD 71 C4/8
0.22/0.12
BMD 71 B2/4
0.37/0.25
 
BMD 80 A4/8
0.25/0.18
BMD 80 A2/4
0.65/0.45
 
BMD 80 B4/8
0.37/0.25
BMD 80 B2/4
0.88/0.62
 
BMD 90 SA4/8
0.75/0.37
BMD 90 SB2/4
1.3/0.9
 
BMD 90 LB4/8
1.1/0.6
BMD 90 LA2/4
1.8/1.2
 
BMD 100 LB4/8
1.6/0.9
BMD 90 LB2/4
2.2/1.5
 
BMD 112 MB4/8
2.2/1.2
BMD 100 LA2/4
2.2/1.5
 
BMD 132 SB4/8
3.0/2.0
BMD 100 LB2/4
3.1/2.3
 
BMD 132 MA4/8
4.0/2.7
BMD 112 MB2/4
4.5/3.3
 
BMD 132 MB4/8
6.0/4.0
BMD 132 SB2/4
5.0/4.5
 
 
 
BMD 132 MA2/4
6.0/5.0
 
 
 
BMD 132 MB2/4
7.5/6.0
 
 
 
BMD 132 MBX2/4
11.0/9.0
 
 
 

  

2/6 pole
 
 
2/8 pole
 
 Type
Power kW
 
 Type
Power kW
BMDA 71 B2/6
0.25/0.08
 
BMDA 63 C2/8
0.18/0.04
BMDA 71 C2/6
0.35/0.1
 
BMDA 71 B2/8
0.25/0.06
BMDA 80 A2/6
0.37/0.12
 
BMDA 71 C2/8
0.35/0.07
BMDA 80 B2/6
0.55/0.18
 
BMDA 80 A2/8
0.37/0.09
BMDA 90 SA2/6
0.9/0.3
 
BMDA 80 B2/8
0.55/0.12
BMDA 90 LA2/6
1.2/0.4
 
BMDA 90 SB2/8
0.75/0.18
BMDA 90 LB2/6
1.4/0.5
 
BMDA 90 LA2/8
1.1/0.25
BMDA 100 LA2/6
1.6/0.6
 
BMDA 90 LB2/8
1.3/0.3
BMDA 100 LB2/6
2.2/0.8
 
BMDA 100 LA2/8
1.6/0.4
BMDA 112 MB2/6
3.0/1.0
 
BMDA 100 LB2/8
2.2/0.5
BMDA 132 SB2/6
4.0/1.3
 
BMDA 112 MB2/8
3.0/0.8
BMDA 132 MA2/6
5.5/1.8
 
BMDA 132 SB2/8
4.0/1.1
BMDA 132 MB2/6
7.0/2.2
 
BMDA 132 MA2/8
5.5/1.5
 
 
 
BMDA 132 MB2/8
7.0/1.8

 

4/6 pole
 
 
4/12 pole
 
 Type
Power kW
 
 Type
Power kW
BMDA 71 C4/6
0.18/0.11
 
BMDA 80 A4/12
0.25/0.05
BMDA 80 A4/6
0.25/0.18
 
BMDA 80 B4/12
0.37/0.07
BMDA 80 B4/6
0.37/0.25
 
BMDA 90 SA4/12
0.4/0.13
BMDA 90 SA4/6
0.55/0.37
 
BMDA 90 LA4/12
0.55/0.18
BMDA 90 LB4/6
0.75/0.55
 
BMDA 90 LB4/12
0.75/0.22
BMDA 100 LA4/6
1.1/0.8
 
BMDA 100 LA4/12
0.9/0.25
BMDA 100 LB4/6
1.5/1.1
 
BMDA 100 LB4/12
1.1/0.35
BMDA 112 MB4/6
2.0/1.3
 
BMDA 112 MB4/12
1.5/0.45
BMDA 132 SB4/6
2.2/1.5
 
BMDA 132 SA4/12
2.5/0.8
BMDA 132 MA4/6
3.0/2.2
 
BMDA 132 MA4/12
3.0/1.0
BMDA 132 MB4/6
3.7/2.5
 
BMDA 132 MB4/12
4.0/1.3

  
 
 
M.G.M. Electric Motors Comparison Chart
The following chart expresses the main differences among the MGM motor series to help
you choose the best motor for your application.
Please refer to the MGM Electric Motors catalogue for technical details and available options.

Features
SM
BA
BM
Inverter Duty
Yes
Yes
Yes
EPact Efficiency Standard
Yes
No
No
Starting Torque/Rated Torque Ratio
Standard
High
High
Brake
No
Yes
Yes
Brake Coil Voltage
---
3-ph AC or DC
DC
Rectifier
---
No
Yes
Brake Reaction Time
---
Fast
Standard
Start/Stop Frequency
Standard
Very High
Standard
Brake Torque
---
Premium
Standard
Adjustable Brake Torque
---
Yes
No
Brake Release
- --
Standard
Upon Request
Brake Release Type
---
Screw
Lever
Brake Release Position
---
NDE
Side

 
 
GNN VIETNAM
Nhà Phân Phối Chính Thức Sản Phẩm MGM Brake Motor (Ý) tại Việt Nam

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] :Contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg
 

 

MGM Vietnam
Số người xem : 11888