Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1042419
Số người online : 1519
Bảng giá KUEBLER - Sensor - Encoder - Counter 2017 (part 1)

Bảng giá KUEBLER - Sensor - Encoder - Counter 2017 (part 1)


  --  12/29/2017
GNN Vietnam cung cấp bảng giá các thiết bị Kuebler 2017 (Part 1)
Product Code Brand
8.5000.0000.1024.S066 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
6.924.0100.300  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0050.1024.S110.0015  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5868.1231.3112 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0841.1024.0022  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.8300.2500.S069   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0841.1024.0004  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
3.220.401.075  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0050.1024.S146.0010 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.5012.0000  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0320.1024.S090 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.8354.2000   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
05.CMB 8181-0   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5823.1832.0200  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.6901.0002 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5834FS3.B426.2048   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5823.1832.0100  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.6901.0005   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
ENCODER 8.A020.222E.5000     Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.2851.1024 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0010.40E0.0000 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
As replacement we offer:
6.901.010.820
Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
6.923.0102.300 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.6741.0002 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5805.2241.36000  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
T8.5000.C824.2500  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5006.C354.5000 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
05.CMB 8181-0 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5888.1431.3112 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
Bennenung: 6.LWLS.50
Typenbezeichnun LWL-Sender
Bezeichnung 3 10-30 VDC / HTL
Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
Bennenung:6.LWLE.50
Typenbezeichnun LWL--receiver
Bezeichnung 3 10-30 VDC / HTL
Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
Bennenung: 05.B09-B09.821-0050
Typenbezeichnun Simplex Patchkabel ST-ST 50m
cable
Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
05.B09-B09.821-0600
Simplex Patchkabel ST-ST 600m
Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5850.1245.B364 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0010.2270.0000 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
SR085-25-02-03-21301-V100   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.0851.1024.0022   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
BG-58-H-10-PP-01000-1-1-30-V26 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
D5.3501.A111.0000  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.2450.2212.G121  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.3720.0010.1024.0013  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
Encoder  8.KIS40.1342.1000  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5873.5424.G323  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5882.1822.2004  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5883.048F.G321.S010.0015  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.F5883.5622.G221  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.H100.1111.1024 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5850.1281.G132 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.M5861.3532.3112 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.3921.1024  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5020.3A21.1024  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.8354.5000 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1K01.1010 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
SR085-30-04-04-11302-V100  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1L01.1112   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1101.1010   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1102.1010  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1102.1210   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.8354.5000  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.0000.1K01.1010  Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.0317.0250.S028    Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.0318.3600.S028   Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
8.5000.B654.5000 Kuebler - Encoder - Sensor - Counter
Số người xem : 5892
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.