Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1040016
Số người online : 227
Festo Actuators Sensor Pneumatic Valves 2

Festo Actuators Sensor Pneumatic Valves 2


  --  7/29/2019
Festo Vietnam 1755348 NORMZYLINDER DSBC-125-1600-PPVA-N3
Festo Vietnam VASB-100-1/4-SI 
Festo Vietnam 172179
RUNDZYLINDER DSAG-32-480-PPV-A
Festo Vietnam AEN-100-15-I-P-A-Z
536423 J843
Pmax: 10bar
Festo Vietnam DSBG-50-80 PPVA – N3T4
1646707 JO08
12bar
Festo Vietnam SMTO-1-PS-S-LED-24C 151685
10...30VCD/200mA
Festo Vietnam 170824 DFM-12-10-P-A-GF
Festo Vietnam VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3
Festo Vietnam VUVS-L20-M52-MD-N18-F7
Festo Vietnam VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8
Festo Vietnam VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
Festo Vietnam VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
Festo Vietnam VSVA-B-M52-AD-D2-1R5L
Festo Vietnam VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
Festo Vietnam VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3
Festo Vietnam VSVA-B-B52-D-D2-1R5L
Festo Vietnam VUVG-L18-P53C-T-G14-1R8L-N4
Festo Vietnam VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L
Festo Vietnam VUVG-L14-M52-MT-G18-1R8L
Festo Vietnam VSVA-B-M52-MH-A1-1R2L
Festo Vietnam VSVA-B-M52-MH-A2-1R2L
Festo Vietnam VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R2L
Festo Vietnam VUVG-L18-P53C-ZT-G14-1P3
Festo Vietnam VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L
Festo Vietnam VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L-N4
Festo Vietnam VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
Festo Vietnam VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1-C1
Festo Vietnam MN1H-5/2-D-3-FR-C
Festo Vietnam CPE18-M1H-5J-1/4
Festo Vietnam VACF-B-C1-1
Festo Vietnam NEBU-M8W3-K-10-LE3
Festo Vietnam PEV-1/4-B-M12
Festo Vietnam VPPM-8L-L-1--G14-0L10H-V1N-S1
Festo Vietnam MSB6-1/2:C4:J6-WP
Festo Vietnam DGPL-80-2000-PPV-A-B-KF-GK-SV
Festo Vietnam DGPL-80-2000-PPV-A-B-KF-GK-SV
Complete set include rail and guide mechanism
Festo Vietnam CRDSNU20-40-P-A
Festo Vietnam Cylinder EG-4-5-PK-2 FESTO
Festo Vietnam Cylinder ADVU-12-10-PA FESTO
Festo Vietnam Cylinder DMSP-10-40N-AM-CM FESTO
Festo Vietnam Festo AEVC-10-5-A-P
Festo Vietnam Festo SV-3-M5, nr6817
Festo Vietnam Festo H-22-SW, nr9305
Festo Vietnam MSFG-24/42-50/60
Festo Vietnam MOFH-3-1/8
Festo Vietnam Sensor
Code: 150855 XD13 
Festo Vietnam SMTO-1-PS-S-LED-24-C 
Festo Vietnam Pressure switch PEV-1/4-B
Festo Vietnam new code DSBG-125-250-PPVA-N3 
Festo Vietnam DNG-125-PPV-A ABE7
If the new cylinder is replaced, the supplier says, it can be used without the repair kit

 

Số người xem : 1268
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.