PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Koyo Vietnam - Bảng giá các thiết bị Sensors, HMIs, Encoders... Part 2

Koyo Vietnam - Bảng giá các thiết bị Sensors, HMIs, Encoders... Part 2


  --  4/26/2016
Koyo PLCs, HMIs, Proximity Sensors, Rotary Encoders, Counters / Controllers - part 2
Brand Codes and Part Number
KOYO Vietnam FC2-161F-C-1
KOYO Vietnam Encoder: TRD-NA360NWF5M  
KOYO Vietnam TRD-J1000-RZ-1M
KOYO Vietnam TRD-J1000-RZ-2M
KOYO Vietnam TRD-J1000-RZ-0.5M
KOYO Vietnam Encoder TRD-N2000-RZW
KOYO Vietnam Encoder TRD-N5000-RZW
KOYO Vietnam TRD-NA360NWF2-5M
KOYO Vietnam Bearing  350752904
KOYO Vietnam KCV-6S
100-240VAC
KOYO Vietnam Encoder TRD-N200-RZW-0.5M
KOYO Vietnam F2-08AD-1
KOYO Vietnam F2-08AD-2
KOYO Vietnam SH2-32R2  
KOYO Vietnam Encoder TRD-2TH360BF-2M  
KOYO Vietnam D2-16TD1-2
KOYO Vietnam D2-08TD1
KOYO Vietnam F2-04AD-1
KOYO Vietnam D2-06B-1
KOYO Vietnam F2-04AD-1
KOYO Vietnam F2-4AD2DA
KOYO Vietnam D2-16ND3-2
KOYO Vietnam TRD-NH600-RZ
KOYO Vietnam D2-16TD1-2
KOYO Vietnam TRD-NA360NW5M  
KOYO Vietnam FC2-161F-C-1
KOYO Vietnam NA360NWF2-5M
KOYO Vietnam giắc cắm LC-010
KOYO Vietnam LC-013 
KOYO Vietnam Encoder: TRD-2T600BF  
KOYO Vietnam Code update la TRD-GK1000-RZ-7320
KOYO Vietnam APS10-18GK-E
KOYO Vietnam KCV-6S  
KOYO Vietnam TRD-J1000-RZ-2M
KOYO Vietnam KCV-4S
KOYO Vietnam FC2-161F-C-1
KOYO Vietnam TR NA360NWF2-5M
KOYO Vietnam TRD-2T600BF
KOYO Vietnam LC-013 
KOYO Vietnam Trans 6110608
KOYO Vietnam TRD-2T2000V  
KOYO Vietnam Bearing  350752904
KOYO Vietnam ENCODER TRD-2TH2048BF-3M
KOYO Vietnam TRD-S300B
KOYO Vietnam Power modul  D2-09B-1 ( 110/220 AC )
KOYO Vietnam Link modul  H2 - EBC 
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2 -04THM
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2-02DA-2
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2-08TRS
KOYO Vietnam I/O MODUL  D2-08 - ND3
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2-04AD-2
KOYO Vietnam I/O MODUL  D2 - FILL
KOYO Vietnam Power modul  D2-04B-1 ( 110/220 AC )
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2-04AD-1
KOYO Vietnam I/O MODUL  D2-08TR
KOYO Vietnam I/O MODUL  F2-04RTD
KOYO Vietnam Encoder TRD-S100B
KOYO Vietnam TRD-N60-RZ-0.5M
KOYO Vietnam Encoder TRD-J1000-RZ DC 5-30V 
KOYO Vietnam Encoder TRD-J1000-S 
KOYO Vietnam Encoder TRD-J600-RZ 
Số người xem : 6612
Đăng ký nhận tin