Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1041086
Số người online : 637
Kuebler Vietnam_Rotary Encoder Price List

Kuebler Vietnam_Rotary Encoder Price List


  --  7/4/2009
Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và giá tốt nhất!

KUEBLER VIETNAM

ROTARY ENCODER

Product range Product name Oder code Price List
INCREMENTAL ENCODER      
Incremental encoder 2400 05.2400.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 2400 05.2400.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 2400 05.2400.xxxx.____  
Incremental encoder 2400 05.2400.2xxx.xxxx  
Incremental encoder 2420 05.2420.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 2420 05.2420.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 2420 05.2420.xxxx.____  
Incremental encoder 24XX Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 3610 8.3610.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 3610 8.3610.xxxx.____  
Incremental encoder 3610 8.3610.xx5x.____  
Incremental encoder 3610 8.3610.xx6x.____  
Incremental encoder 3610 8.3610.xxx3.____  
Incremental encoder 3610 8.3610.xxx4.____  
Incremental encoder 3620 8.3620.xxxE.xxxx  
Incremental encoder 3620 8.3620.xx5x.____  
Incremental encoder 3620 8.3620.xx6x.____  
Incremental encoder 3620 8.3620.5xxE.xxxx  
Incremental encoder 3610 8.3620.xxxE.____  
Incremental encoder 3620 8.3620.xxx4.____  
Incremental encoder 3610/3620 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 3700 8.3700.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 3700 8.3700.Axxx.xxxx  
Incremental encoder 3700 8.3700.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 3720 8.3700.xxxx.____  
Incremental encoder 3720 8.3720.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 3720 8.3720.5xxx.xxxx  
Incremental encoder 3720 8.3720.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 3721 8.3720.xxxx.____  
Incremental encoder 37xx 8.37xx.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 37xx 2m  
Incremental encoder 37xx 3m  
Incremental encoder 37xx 5m  
Incremental encoder 37xx Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxxx.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000._xxx.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000.xx_x.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000.xx_x.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxx_.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxx_.xxxxx  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxxx.____  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxxx.____  
Incremental encoder 5000 8.5000.xxxx.xxxxx.EX  
Incremental encoder 5000 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.1xxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.3xxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.4xxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020._xxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020._xxx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.x_xx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.x_xx.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxx_.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxx_.xxxx  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxxE.____  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxxx.____  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxxx.____  
Incremental encoder 5020 8.5020.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5020 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5006 8.5006.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5006 8.5006.xxxx.____  
Incremental encoder 5006 8.5006.xxxx.____  
Incremental encoder 5006 8.5006.xx2x.xxxx  
Incremental encoder 5006 8.5006.xx5x.xxxx  
Incremental encoder 5006 8.5006.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5800 8.5800.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5800 8.5800.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 5800 8.5800.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 5800 8.5800.xxxx.____  
Incremental encoder 5800 8.5800.xxx_.xxxx  
Incremental encoder 5800 8.5800.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5800 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5820 8.5820.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.xxx2.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.xxxx.____  
Incremental encoder 5820 8.5820.1xxx.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.3xxx.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.4xxx.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.xx_x.xxxx  
Incremental encoder 5820 8.5820.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5820 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5803 8.5803.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5803 8.5803.xx6x.xxxx  
Incremental encoder 5803 8.5803.xx7x.xxxx  
Incremental encoder 5803 8.5803.xxxx.____  
Incremental encoder 5803 8.5803.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5803 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5823 8.5823.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5823 8.5823.1xxx.xxxx  
Incremental encoder 5823 8.5823.3xxx.xxxx  
Incremental encoder 5823 8.5823.4xxx.xxxx  
Incremental encoder 5823 8.5823.xxxx.____  
Incremental encoder 5823 8.5823.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5823 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5804 8.5804.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5804 8.5804.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5804 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5824 8.5824.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5824 8.5824.1xxx.xxxx  
Incremental encoder 5824 8.5824.3xxx.xxxx  
Incremental encoder 5824 8.5824.4xxx.xxxx  
Incremental encoder 5824 8.5824.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5824 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5805 8.5805.xxxx.xxxxx  
Incremental encoder 5805 8.5805.xxxx.____  
Incremental encoder 5805 8.5805.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5805 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5825 8.5825.xxxx.xxxxx  
Incremental encoder 5825 8.5825.1xxx.xxxxx  
Incremental encoder 5825 8.5825.3xxx.xxxxx  
Incremental encoder 5825 8.5825.4xxx.xxxxx  
Incremental encoder 5825 8.5825.xxxx.____  
Incremental encoder 5825 8.5825.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5825 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5826 8.5826.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 5826 8.5826.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 5826 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 5810 8.5810.xxxx.xxxx  
Incremental encoder RI20 8.RI20.031.xxxx.111  
Incremental encoder RI20 8.RI20.041.xxxx.111  
Incremental encoder RI20 8.RI20.045.xxxx.111  
LIMES LI20 8.LI20.11x1.2xxx  
Incremental encoder LI20 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 9000 8.9000.11xx.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 9000 8.9000.xxxx.____  
Incremental encoder 9000 8.9000.11x1.xxxx.5007  
Incremental encoder 9000 8.9000.11x1.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder 9000 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder 7030 8.7030.xxxx.xxxx  
Incremental encoder 7030 8.7030.27xx.xxxx  
Incremental encoder 7030 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Incremental encoder A020/H 8.A020.xxxx.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A020.xxx2.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A02x.xxxE.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A020.xx8x.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A020.xx9x.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A020.x_xx.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A02H.xxxx.xxxx  
Incremental encoder A020/H 8.A02x.xxxx.xxxx.EX  
Incremental encoder A020/H Andere Kabellänge / other cable lengths  
ABSOLUTE ENCODER      
Absolute encoder 2450 8.2450.xxxx.G121  
Absolute encoder 2470 8.2470.xxxx.G121  
Absolute encoder 24XX Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3650 8.3650.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 3650 8.3650.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3650 8.3650.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3650 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3670 8.3670.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 3670 8.3670.5xxx.xxxx  
Absolute encoder 3670 8.3670.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3670 8.3670.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3670 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3651 8.3651.xx4x.x4xx  
Absolute encoder 3651 8.3651.xx3x.x3xx  
Absolute encoder 3651 8.3651.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3651 8.3651.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3651 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3671 8.3671.xx4x.x4xx  
Absolute encoder 3671 8.3671.5xxx.xxxx  
Absolute encoder 3671 8.3671.xx3x.x3xx  
Absolute encoder 3671 8.3671.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3671 8.3671.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3671 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3658 8.3658.xxCx.2111  
Absolute encoder 3658 8.3658.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3658 8.3658.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3658 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 3678 8.3678.xxCx.21xx  
Absolute encoder 3678 8.3678.5xxx.xxxx  
Absolute encoder 3678 8.3678.xxxx.xxx2  
Absolute encoder 3678 8.3678.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 3678 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5853 8.5853.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5853 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxE.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5873 8.5873.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5873 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5850 8.5850.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5850 8.5850.xxxx.___x  
Absolute encoder 5850 8.5850.xxxx.x14x  
Absolute encoder 5850 8.5850.xx_x.G13x  
Absolute encoder 5850 8.5850.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5850 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5850 Andere Kabellänge / other cable lengths (parallel)  
Absolute encoder 5870 8.5870.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5870 8.5870.xxxx.___x  
Absolute encoder 5870 8.5870.xxxx.x14x  
Absolute encoder 5870 8.5870.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5870 Andere Kabellänge / other cable lengths   
Absolute encoder 5870 Andere Kabellänge / other cable lengths (parallel)  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.E141  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.E201  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.G121  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.G131  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.G141  
Absolute encoder 5852 8.5852.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5852 Andere Kabellänge  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.E141  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.E201  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.G121  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.G131  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.G141  
Absolute encoder 5872 8.5872.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5872 Andere Kabellänge  
Absolute encoder 5858 8.5858.xx3x.31xx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5878 8.5878.xx3x.31xx  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5858 8.5858.xx2x.21xx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5858 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5878 8.5878.xx2x.21xx  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5878 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxBx.B112  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5858 8.5858.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxBx.B112  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5878 8.5878.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 7031 8.7031.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 7031 8.7031.xxxx.x___  
Absolute encoder 7031 8.7031.xxxx.x___  
Absolute encoder 7031 8.7031.xxxx.x___  
Absolute encoder 7031 8.7031.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 7031 Andere Kabellänge  
Absolute encoder 5876 8.5876.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5876 8.5876.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 5876 8.5876.xxxx.____  
Absolute encoder 5876 8.5876.xxxx.____  
Absolute encoder 5876 8.5876.xxxx.____  
Absolute encoder 5876 8.5876.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5876 Andere Kabellänge / other cable lengths (SSI)  
Absolute encoder 5876 Andere Kabellänge / other cable lengths (parallel)  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5863 8.5863.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5863 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5873 8.5883.xxxE.xxxx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.x_xx  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5883 8.5883.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5883 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5862 8.5862.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5862 8.5862.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5862 8.5862.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5862 Andere Kabellänge  
Absolute encoder 5882 8.5882.xxxx.xxxx  
Surcharge special protocols 5882 8.5882.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 5882 8.5882.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5882 Andere Kabellänge  
Absolute encoder 5868 8.5868.xx3x.31xx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5888 8.5888.xx3x.31xx  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5868 8.5868.xx2x.21xx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5868 8.5868.xx52.2x1x  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5868 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5888 8.5888.xx2x.21xx  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxx_.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxxx.xxx_  
Absolute encoder 5888 8.5888.xx52.2x1x  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5888 Andere Kabellänge / other cable lengths  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxBx.B112  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5868 8.5868.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxBx.B112  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888._xxx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 5888 8.5888.xxxx.xxxx.EX  
Fieldbus encoder 5860 8.5860.xx12.1001  
Fieldbus encoder 5860 8.5860.xxxx.1001  
Fieldbus encoder 5860 8.5860.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 9081 8.9081.xxxx.xxxx  
Absolute encoder 9081 8.9081.xx_x.xxxx  
Absolute encoder 9081 8.9081.x_xx.xxxx  
Absolute encoder 9081 8.9081.xxxx.xxxx.EX  
Absolute encoder 9081 Andere Kabellänge  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xx3x.3001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xx32.3001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.x_3x.3001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xx2x.2001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xx22.2001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.x_2x.2001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xx12.1001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.x_12.1001  
Fieldbus encoder 9080 8.9080.xxxx.xxxx.EX  
       
New products are in red

GNN VIETNAM
Nhà Phân Phối Chính Thức Sản Phẩm Kuebler (Đức) tại Việt Nam

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg
Kuebler Vietnam
Số người xem : 8556
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.