Đang tải dữ liệu...
Phân phối chính thức
Kuebler
Balluff
Okura
transmotec
Brake motors
Noitech
Itoh denky
Bauer Gear Motor GmbH
Nuova Fima
MTS Sensors
Pro-face
Oriental motor
Mitsuboshi
Saginomiya
Graeff
EXM sensor
Shinko Electric
Micro detectors
Nissei
Hadar Lighting
Busch
Honeywell
Takuwa
A-Belco
Tamagawa
Diell microdetectors sensor
Selet sensor
RKC Vietnam
Lion Sensor
Toshiba
Finetek
Leuze sensor
Phoenix Contact
Norgren
Tsubaki
Nikkiso
Pertici
PILZ
ABB
LENZE
Yaskawa
Flintec
MSYSTEM
George Fisher
 
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1045209
Số người online : 3642
Turck Vietnam - Bảng giá các thiết bị Sensors, Fieldbus... Part 2

Turck Vietnam - Bảng giá các thiết bị Sensors, Fieldbus... Part 2


  --  4/25/2016
Turck Sensors, Connectivity, Fieldbus technology, Interface technology, Machine Safety, Power Supplies - part 2
Brand Codes and Part Number
Turck Vietnam Ni30-Q130-VP4X2-B2141
Turck Vietnam ID: 1625837 NI50U-CK40-AP6X2-H1141 
Turck Vietnam ID: 46360
BI2-G12SK-AP6X
Turck Vietnam BI5-P18SK AP6X/S80-S277      
Turck Vietnam ID: 1407200
BI15R-Q14-AP6X2-H1141
Turck Vietnam BI5U-Q12-AP6X2-H1131
Turck Vietnam NI30-Q130-VP4X
Turck Vietnam BI25-G47-VP4X-B2
Turck Vietnam NI50U-CK40-AP6X2-H1141
Turck Vietnam BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90
(replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T )
Turck Vietnam BI4-M12-AP6X-H1141
Turck Vietnam NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm)
unknown, please check!!
Turck Vietnam BI10-M30-AP6X
Turck Vietnam BI10U-Q14-AP6X2
Turck Vietnam BI15U-M30E-AP6X-H1141
Turck Vietnam BI8U-M18E-AP6X
(replacement for BI8U-M18E-AP6X)
Turck Vietnam BI8U-M18E-AP6X-H1141
Turck Vietnam NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm)
Turck Vietnam BI8U-M18E-AP6X-H1141
(replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm)
Turck Vietnam BI8U-M18E-AP6X-H1141
(BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing)
Turck Vietnam BI15U-CK40-AP4X2-H1141
Turck Vietnam FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC
Turck Vietnam MK15-12Ex0-PN/24VDC
Turck Vietnam IM21-14-CDTRI
Turck Vietnam BI3U-M12-AN6X-H1141
Turck Vietnam FCS-G1/2A4P VRX/24V                                
Turck Vietnam 7506320   IM31-11EX-I
Turck Vietnam 15356   BI15-CP40-LIU
Turck Vietnam 15065   BI10-P30SR-VP4X2/S85
Turck Vietnam 15045   BI15-CP40-VP4X2/S100
Turck Vietnam BI15-CP40-VP4X2/S100
Replacement for MP-10H-VP4X/S85
Turck Vietnam BI10-P30SR-VP4X2/S85
Turck Vietnam No: 1535562
N10-M18E-LIU-H1141
Turck Vietnam NI35-CP40-VP4X2   
Turck Vietnam IM1-22EX-T
Turck Vietnam BI5-M18-AZ3X
Turck Vietnam NI4-M12-AZ31X
Turck Vietnam NI4-M12-AP6X is outdated
alternativ: BI4-M12-AP6X
Turck Vietnam NI50-CP80-VP4X2
Turck Vietnam BI15-CP40-LIU
Turck Vietnam MS24-112-R
Turck Vietnam BI4-M12-VP6X-H1141
No: 1633200
Alternative for outdated N14-M12-RP6X-H1141
Turck Vietnam Ni10-P18SK-AP6X
Turck Vietnam FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
No. 6870096
Inputs: U = 24VDC
Turck Vietnam PS016V-504-LI2UPN8X-H1141
Turck Vietnam MK15-12Ex0-PN/24VDC
Turck Vietnam BC10–Q14–P4X2
No. 2530001
Capacitive sensor
Turck Vietnam NI15-EM30-AP6/S907
No. 4617412
Inductive sensor with extended temperature
range
Turck Vietnam PS010V-301-2UPN8X-H1141
Pressure sensor with 2 transistor switching
outputs pnp / np
Turck Vietnam BIM-IKT-AP6X-H1141
No. 46210
Position Sensor
Số người xem : 5394
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.