Đang tải dữ liệu...
DMSY - 800 Automatic Bandsaw Machine
Code DMSY - 800... Hot
DMSY - 800 Automatic Ban ...
DMSY - 550 Automatic Bandsaw Machine
Code DMSY - 550... Hot
DMSY - 550 Automatic Ban ...
DMSY - 450 Automatic Bandsaw Machine
Code DMSY - 450... Hot
DMSY - 450 Automatic Ban ...
DMSY - 350 Automatic Bandsaw Machine
Code DMSY -350... Hot
DMSY - 350 Automatic Ban ...
Milling/Drilling Machine
Code FM-30N,FM-30M,FM-30B... Hot
Milling/Drilling Machine ...
Vertical Horizontal Turret Milling machine
Code FM-30N,FM-30M,FM-30B... Hot
Vertical Horizontal Turr ...
Precision Heavy duty lathe
Code FML-600 X 1500... Hot
Precision Heavy duty lat ...
Engine Lathe
Code FM-1430,FML-430 X 1000,F... Hot
Engine Lathe FM-1430,FML ...
The Delapena Auto-Stroker
Code The Delapena AUTO-STROKE... Hot
The Delapena AUTO-STROKE ...
Precision Honing Machine
Code Precision Honing Machine... Hot
Precision Honing Machine ...
Variable Drill Press
Code FM-1605BV,FM-1605FV... Hot
Variable Drill Press FM- ...
Variable Drilling Machine
Code FMD-20,... Hot
Variable Drilling Machin ...
Die Casting Machines
Code ZDC-100TPS, ZDC-150TPS, ... Hot
Die Casting Machines ZDC ...
Machining Center 3 AXES W/Linear Guideways
Code FLG-550, FLG-600, FLG-85... Hot
Machining Center 3 AXES ...
High Speed Cutting Double Column Machihihg Center
Code DMC-880, DMC-8120, DMC-1... Hot
High Speed Cutting Doubl ...
Vertical metal Bandsaw FKV-100
Code FKV-100... Hot
Vertical metal Bandsaw F ...
Vertical metal Bandsaw
Code FKV-40... Hot
Vertical metal Bandsaw F ...
Automatic Bandsaw
Code FMA-250... Hot
Automatic Bandsaw FMA-25 ...
Horizontal Bandsaw
Code FM-712A... Hot
Horizontal Bandsaw FM-71 ...
Divider Machine
Code SFA-2104... Hot
Divider Machine SFA-2104 ...
Tray Packing Machine
Code SFA-2224-L... Hot
Tray Packing Machine SFA ...
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.