Đang tải dữ liệu...
Ứng dụng đặc biệt
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1043196
Số người online : 1988

Beckhoff - Servomotor AM8563

Beckhoff - Servomotor AM8563
Mã Sản phẩm : AM8563
Chuyên mục : Động Cơ ( Motor )
Nhà sản xuất : Beckhoff
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
AM8563 | Servomotor with increased moment of inertia 29 Nm (standstill torque)
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

 

Data for 400 V AC AM8563-wKyz AM8563-wNyz AM8563-wRyz
Standstill torque 29.0 Nm
Rated torque 22.3 Nm 13.2 Nm 6.10 Nm
Cooling convection
Rated speed 1500 min-1 3000 min-1 4000 min-1
Rated power 3.50 kW 4.15 kW 2.56 kW
Peak torque 111 Nm
Standstill current 8.70 A 17.2 A 29.5 A
Peak current 38.9 A 80.9 A 138 A
Torque constant 3.33 Nm/A 1.68 Nm/A 0.98 Nm/A
Voltage constant 240 mV/min-1 116 mV/min-1 72 mV/min-1
Number of poles 10
Rotor moment of inertia 66.1 kgcm²
Weight 20.9 kg 20.9 kg 20.9 kg
Data for 400 V AC AM8563-wLyz AM8563-wQyz AM8563-wTyz
Standstill torque 41.4 Nm 41.4 Nm 40.1 Nm
Rated torque 33.7 Nm 25.5 Nm 15.1 Nm
Cooling external axial ventilation*
Rated speed 1500 min-1 3000 min-1 4000 min-1
Rated power 5.30 kW 8.00 kW 6.30 kW
Peak torque 111 Nm
Standstill current 11.6 A 24.0 A 39.8 A
Peak current 38.9 A 80.9 A 130 A
Torque constant 3.60 Nm/A 1.70 Nm/A 1.00 Nm/A
Voltage constant 240 mV/min-1 116 mV/min-1 72 mV/min-1
Number of poles 10
Rotor moment of inertia 66.1 kgcm²
Weight 23.1 kg

*Thanks to the external axial ventilation the servomotor series offer high torques in the forced cooling version even at high speeds. Please see here for an overview.

Order reference
AM85uv-wxyz
 
u flange code F
v motor length
w = 0 smooth shaft
w = 1 shaft with groove and feather key according to DIN 6885
w = 2 shaft with IP 65 sealing ring and smooth shaft
w = 3 shaft with IP 65 sealing ring and shaft with groove and feather key
x winding code A…Z
y = 0 2-cable standard: feedback resolver
y = 1 One Cable Technology for power and feedback: feedback transmission via motor cable, no feedback cable necessary, electronic identification plate, single-turn, absolute position within one revolution, 18 bit resolution
y = 2 One Cable Technology for power and feedback: feedback transmission via motor cable, no feedback cable necessary, electronic identification plate, multi-turn, absolute position within 4,096 revolutions, 18 bit resolution
y = 4 2-cable standard: feedback multi-turn, absoulte encoder SKM36, 128 sincos periods (only for AM856x)
y = A One Cable Technology for power and feedback: feedback transmission via motor cable, no feedback cable necessary, electronic identification plate, single-turn, absolute position within one revolution, resolution 23 bit
y = B One Cable Technology for power and feedback: feedback transmission via motor cable, no feedback cable necessary, electronic identification plate, multi-turn, absolute position within 4096 revolutions, resolution 23 bit
z = 0 without holding brake
z = A forced cooling, without holding brake, for AM855x, AM856x (1)
  (1) The EL2022 or KL2022 digital output terminal is recommended for controlling the external 24 V DC ventilation.
  All electric quantities are RMS values.
  The options cannot be installed in the field.
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.