Đang tải dữ liệu...
Ứng dụng đặc biệt
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1042038
Số người online : 1268

Bộ Điều Khiển Lập Trình Siemens S7 300 / Siemens CPU / Logo / Module Mở Rộng

Bộ Điều Khiển Lập Trình Siemens S7 300 / Siemens CPU / Logo / Module Mở Rộng
Mã Sản phẩm : S7 300 Series, LOGO, MODULE
Chuyên mục : Bộ Lập Trình Điều Khiển / CPU
Nhà sản xuất : Siemens
 
Hàng sẵn kho : 30  cái
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Bộ Điều Khiển Lập Trình Siemens / Siemens CPU / Logo / Module Mở Rộng: S7 300 series, LOGO, MODULE
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :
SIEMENS S7 300 SERIES
CPU Basic Units
CPU 312C
Mã số : 6ES7 312-5BD01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 10 DI/6 DO
-  Ngõ vào/ra tương tự : không
-  Bộ nhớ : 16KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI

CPU 313C
Mã số : 6ES7 313-5BE01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 24 DI/16 DO
Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO
-  Bộ nhớ : 32KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC
-  Cổng giao tiếp : MPI
 
CPU 313C-2 PtP 
Mã số : 6ES7 313-6BE01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 16 DI/16 DO
Ngõ vào/ra tương tự : không
-  Bộ nhớ : 32KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/RS 422/485

CPU 313C-2 DP
Mã số : 6ES7 313-6CE01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 16 DI/16 DO
Ngõ vào/ra tương tự : không
-  Bộ nhớ : 32KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP

CPU 314C-2 PTP
Mã số : 6ES7 314-6BF01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 24 DI/16 DO
Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO
-  Bộ nhớ : 48KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/RS 422/485

CPU 314C-2 DP
Mã số : 6ES7 314-6CF01-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 24 DI/16 DO
Ngõ vào/ra tương tự : 4 AI/2 AO
-  Bộ nhớ : 48KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP

CPU 312
Mã số : 6ES7 312-1AD10-0AB0
-  Bộ nhớ : 16KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI
CPU 314
Mã số : 6ES7 314-1AF10-0AB0
-  Bộ nhớ : 48KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI
CPU 315-2 DP
Mã số : 6ES7 315-2AG10-0AB0
-  Bộ nhớ : 128KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP
              
 
CPU 315-2 PN/DP
Mã số : 6ES7 315-2EG10-0AB0
-  Bộ nhớ : 128KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP/Profinet

CPU 317-2 DP
Mã số : 6ES7 317-2AJ10-0AB0
-  Bộ nhớ : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP
 
CPU 317-2 PN/DP
Mã số : 6ES7 317-2EJ10-0AB0
-  Bộ nhớ : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP/Profinet
 
CPU 315T-2 DP
Mã số : 6ES7 315-6TG10-0AB0
-  Ngõ vào/ra số : 4 DI/8 DO
-  Bộ nhớ
 : 128KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP

 
CPU 317T-2 DP
Mã số : 6ES7 317-6TJ10-0AB0
Ngõ vào/ra số : 4 DI/8 DO
-  Bộ nhớ
 : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus D
 
CPU 319-3 PN/DP
Mã số : 6ES7 318-3EL00-0AB0
-  Bộ nhớ : 1400KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP/Profinet

CPU 315F-2 DP
Mã số : 6ES7 315-6FF01-0AB0
-  Bộ nhớ : 192KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP

CPU 315F-2 PN/DP
Mã số : 6ES7 315-2FH10-0AB0
-  Bộ nhớ : 192KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP/Profinet

CPU 317F-2 DP
Mã số : 6ES7 317-6FF00-0AB0
-  Bộ nhớ : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP

CPU 317F-2 PN/DP
Mã số : 6ES7 317-2FJ10-0AB0
-  Bộ nhớ : 512KB RAM
-  Sử dụng thẻ nhớ : MMC 
-  Cổng giao tiếp : MPI/profibus DP/Profinet
 
 
 

Digital Expansion Modules
Digital Input Module SM 321
Mã số : 6ES7 321-XXXXX-XXXX
-1BH02-0AA0 : 16DI 24VDC
-1BH50-0AA0 : 16DI 24VDC, mức thấp
-1BL00-0AA0 : 32DI 24VDC
-1CH00-0AA0 : 16DI 24-48VDC
-1CH20-0AA0 : 16DI 48-125VDC
-1BH10-0AA0 : 16DI 24VDC, tốc độ cao
-1EL00-0AA0 : 32DI 120VAC
-1FF01-0AA0 : 8DI 120/230VAC
-1FH00-0AA0 : 16DI 120/230VAC 
 
Digital Output Module SM 322
Mã số : 6ES7 322-XXXXX-XXXX
-1BF01-0AA0 : 8DO 24VDC 2A
-1BH01-0AA0 : 16DO 24VDC 0,5A
-1BH10-0AA0 : 16DO 24VDC 0,5A, tốc độ cao
-1BL00-0AA0 : 32DO 24VDC 0,5A
-5GH00-0AB0 : 16DO 24/48VDC 0,5A
-1CF00-0AA0 : 8DO 48-125VDC 1,5A
-1FF01-0AA0 : 8DO 120/230VAC 1A
-5FF00-0AB0 : 8DO 120/230VAC 2A
-1FH00-0AA0 : 16DO 120/230VAC 1A
-1FL00-0AA0 : 32DO 120VAC 1A
-1HF01-0AA0 : 8DI relay 2A
-1HF10-0AA0 : 8DI relay 5A
-1HH01-0AA0 : 16DI relay 8A
 
Digital Input/Output Module SM 323/SM 327
Mã số : 
   6ES7 323-1BH01-0AA0 : 8DI/8DO
   6ES7 323-1BL00-0AA0 : 16DI/16DO
   6ES7 327-1BH00-0AB0 : 8DI/8DI hoặc DO
                                                                       
                                                                               
 
 
Analog Expansion Modules
Analog Input Module SM331
Mã số : 6ES7 331-XXXXX-0AB0
   -1KF01- : 8AI 13-bit
   -7KF02- : 8AI 9/12/14-bit
   -7KB02- : 2AI 9/12/14-bit
   -7NF00- : 8AI 16-bit
   -7NF10- : 8AI 16-bit, 4 kênh
   -7PF00- : 8AI cho điện trở nhiệt
   -7PF10- : 8AI cho cặp nhiệt điện

Analog Output ModuleSM332
Mã số : 6ES7 332-XXXXX-0AB0
   -5HD01- : 4AO
   -7ND01- : 4AO 15-bit
   -5HB01- : 2AO
   -5HF00- : 8AO
Analog Input/Output ModuleSM334
Mã số : 
   6ES7 334-0CE01-0AA0 : 4AI/2AO
   6ES7 334-0KE00-0AB0 : 4AI/2AO, Pt100
Fast Analog Input/Output Module SM335
Mã số : 
   6ES7 335-7HG01-0AB0 : 4AI/4AO
 
 
 
Function Expansion Module
Counter Module FM 350-1
Mã số : 6ES7 350-1AH03-0AE0
-  Ngõ vào/ra số : 3 DI/2 DO
-  Số kênh : 1, 32 bit hoặc +/-31 bit
-  Tần số : 500 kHz (5VDC), 200 kHz (24VDC)

Counter Module FM 350-2
Mã số : 6ES7 350-2AH00-0AE0
-  Ngõ vào/ra số : 8 DI/8 DO
-  Số kênh : 8, 32 bit hoặc +/-31 bit
-  Tần số : 20 kHz (24VDC)

High-Speed Boolean Processor FM 352-5
Mã số :
   6ES7 352-5AH00-0AE0 : M-switching
   6ES7 352-5AH10-0AE0 : P-switching
Ngõ vào/ra số : 12 DI/8 DO
-  Số kênh : 1, 32 bit
-  Tần số : 1 MkHz (24VDC)
 
Positioning Module FM 353
Mã số : 6ES7 353-1AH01-0AE0
-  Ngõ vào/ra số : 4 DI/4 DO
-  Dùng cho động cơ bước
                                          

 
Positioning Module FM 354
Mã số : 6ES7 354-1AH01-0AE0
-  Ngõ vào/ra số : 4 DI/4 DO
-  Dùng servo motors
                                              

Positioning Module FM 357-2
Mã số : 6ES7 357-4AH01-0AE0
Ngõ vào/ra số : 18 DI/8 DO
-  Điều khiển được 4 trục, dùng cho cả động cơ bước và servo motors

Closed-Loop Control Module FM 355 C/S
Mã số : 
   6ES7 355-0VH10-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
   6ES7 355-1VH10-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI 
-  Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và mức
-  Có 2 phiên bản : FM 355 C (điều khiển liên tục), FM 355 S (điều khiển bước hoặc xung)
 
Temperature Control Module FM 355-2 C/S
Mã số : 
   6ES7 355-2CH00-0AE0 : 8 DI/4 AI/4 AO
   6ES7 355-2SH00-0AE0 : 8 DI/8 DO/4 AI 
-  Mô đun điều khiển vòng kín 4 kênh, thích hợp cho điều khiển nhiệt độ
-  Có 2 phiên bản : FM 355-2 C (điều khiển liên tục), FM 355-2 S (điều khiển bước hoặc xung)


Cam Control Unit FM 352
Mã số : 6ES7 352-1AH01-0AE0
-  Ngõ vào/ra số : 4 DI/13 DO
-  Điều khiển cam điện tử
 
 
 
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt với hàng chính hãng
và thời gian giao hàng sớm nhất

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

Lĩnh vực ứng dụng :
Bao bì
Chế biến thực phẩm
Chế tạo máy
Công nghiệp tự động...
Dệt, nhuộm
Điện, Điện công nghiệp
Đo lưu lượng gió
Đóng tàu
Dược & Y tế
Gạch men, gốm sứ
Giao thông Vận tải
Hàng không
Hóa chất
Khoáng sản
Khuôn mẫu
Lắp ráp ô tô, xe máy
Nâng hạ, Cần trục, Cẩu trục
Ngành Gas, dầu khí
Nhựa, Cao su
Nông Nghiệp
Phân bón
Quân sự
Sản xuất điện
Sắt thép
Tàu điện, cao tốc
Thực phẩm & Giải khát
Xây dựng
Xi măng
Xử lý nước
Các sản phẩm cùng loại khác
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.