Đang tải dữ liệu...
Ứng dụng đặc biệt
Liên kết website
Trạng thái
Số lượt truy cập:1042375
Số người online : 1436

Đèn diệt khuẩn UV - UVC SterilAir (Switzerland)

Đèn diệt khuẩn UV - UVC SterilAir (Switzerland)
Mã Sản phẩm : UV / UVC Lamp
Chuyên mục : Đèn An Toàn (Safety Lamp)
Nhà sản xuất : Sterilair
 
Hàng sẵn kho : 10  cái
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Link file : http://www.ster...
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :
Editor: GNN Vietnam
JR Version: 1.0
Replacing: -
Đèn Diệt Khuẩn
UVC Disinfection
 
 
Môi Trường Không Khí / Air Disinfection
Indoor Air
Airflow
Recirculation Units (active)
Direct Emitters (passive)
Ducts
Monoblocks
Wall Units
Ceiling Units
Wall Units
Ceiling Units
 
 
LSK2030
UVR2250-2 UVR2250-4
WR with grille WB with reflector SWR over door
D direct DB with prot. cover DW (Low Budget)
EFM/EFD2000 Flange Systems
ES2000 Air Flow Modules
 
Bề Mặt / Surface Disinfection
Conveyor Belts
UV-Tunnels
Worktops
 
Over Belt
Below Belt
 
 
 
(T2000)
 
T2004 overhead, modular
T2000
 
T 2004, modular
T2002
 
T2004, modular
 
(T2005 indirect, fix)
 
(T2005 indirect, fix)
(T2005 indirect, fix)
 
 
Môi Trường Nước / Water Disinfection
Air Conditioning
Reservoirs, Cisternes
Reactors
Air Washers Cooling Towers
 
 
AQT2000 Immersion Units
EFM2000 / EFD2000 Flange Systems
AQD54/64
 
 
 
 
 
 
 
Tham khảo website http://www.sterilair.com/uv-disinfection/uv-products/umluftsysteme/einleitung-umluftsysteme.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type of system
PRICE
[Euro]
Application
EF2000 series
-EFM2018 -for 20 W 2K tube
-EFM2036 -for 30 or 36 W 2K tube
-EFD2018 – for 2 x 20 W 2K tubes
-EFD2036 – for 2 x 30 or 36 W 2K tubes
- Surface/coil treatment in Air Handling Units -Air stream disinfection -Water/liquid treatment in tanks
AQT 2000 series
- Water / surface treatment in humidifiers, air washers, cooling towers and water filtration systems
-AQT 2018 -for 18 W 2K tube
-AQT 2036 -for 36 W 2K tube
AQD series
- UVC flow through reactor for water treatment
-AQD 54 -for 36 W 2K tube
-AQD 54C -for 18 W 2K tube
-AQD 64 -for 36 W 2K tube
-AQD 64C -for 18 W 2K tube
T 2002-IP series
- Compact unit designed for conveyor belt treatment in food / meat processing industry to reduce the germ level on the belt service during production
-T2002-30IP -for 2 x 30 W 2H tubes
-T2002-36IP -for 2 x 36 W 2H tubes
UVR 2250-4
- Active UVC air treatment desinfection system for storage,
maturation, production rooms in food/meat industry
processing 400 m³ of air per hour
-UVR2250-4 -for 4 x 36 W 2K tubes
 
Tubes
K = for air stream, water and cold applications
H = for hot conditions
2036 means type 20 with 36 W power el.
-UVC2020-2K (400 mm)
-UVC2030-2K (585 mm)
-UVC2030-2H (585 mm)
-UVC2036-2K (842 mm)
-UVC2036-2H (842 mm)
 
 
 
 
 
Tham khảo website http://www.sterilair.com/uv-disinfection/uv-products/umluftsysteme/einleitung-umluftsysteme.php
Lĩnh vực ứng dụng :
Bao bì
Chế biến thực phẩm
Chế tạo máy
Công nghiệp tự động...
Dược & Y tế
Nông Nghiệp
Thực phẩm & Giải khát
Xử lý nước
Ứng dụng đặc biệt :

Ứng dụng trong các ngành:

 Air-Conditioning

•Cooling registers

• Cooling tower

• Air washer

• Air duct Medicine and Laboratory

• Airlocks

• Aseptic room

• Treatment room

• Laboratory Food

• Ageing, ripening and storage

• Meat-cutting belts

• Hard-cheese disinfection

• Zone disinfection

Các sản phẩm cùng loại khác
Close

GNN Vietnam kính thông báo đến Quý Khách Hàng:
1/ Email của công ty GNN chỉ có một tên miền duy nhất là @gnnvietnam.com, tất cả các email khác (như gmail, yahoo mail…) đều không phải của công ty chúng tôi.

Bạn muốn có cơ hội làm việc trong môi trường kinh doanh năng động và chuyên nghiệp.
Muốn biết thêm chi tiết click tại đây.