PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

KOGANEI - Air-piloted Valve 250A Series

KOGANEI - Air-piloted Valve 250A Series
Mã Sản phẩm : Valve 250A
Chuyên mục : Air-piloted valve (Pilot actuated round type)
Nhà sản xuất : Koganei
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Air-piloted Valve 250A Series. Diaphragm type .Direct piping .2.3-port. Single pilot
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

This long-life; high-performance valve is the optimum choice for a master or pilot valve providing total air pressure control.
・In addition to the 2-; 3-; or 5-port valve; the check valve; the shuttle valve; and the quick exhaust valve; the low-pressure; air-operated valve for interface use is now available as standard.

Operation
type
Effective
area mm2
Port
Main;pilot
Air-piloted 15 Rc1/4;Rc1/8

 

Head code
250A Diaphragm type .Direct piping .2.3-port .Single pilot
250AA Diaphragm type .Direct piping .3-port .Single pilot(Intenal pilot keeping type
250-4A Diaphragm type .Direct piping .5-port .Single pilot
250-4AA Diaphragm type .Direct piping .5-port .Single pilot(Intenal pilot keeping type
2503A Diaphragm type .Direct piping .2.3-port .Single pilot
2503-4A Diaphragm type .Direct piping .5-port .Single pilot
2503-4AA Diaphragm type .Direct piping .5-port .Single pilot(Intenal pilot keeping type


Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
  • Điện, Điện công nghiệp
  • Ngành Gas, dầu khí
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin