PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Koganei : Air-piloted Valve 125A Series

Koganei : Air-piloted Valve 125A Series
Mã Sản phẩm : Valve 125A
Chuyên mục : Air-piloted valve (Pilot actuated round type)
Nhà sản xuất : Koganei
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
Diaphragm type .Direct piping .2.3-port .Single pilot - Koganei Vietnam
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

・This long-life; high-performance valve is the optimum choice for a master or pilot valve providing total air pressure control.
・In addition to the 2-; 3-; or 5-port valve; the check valve; the shuttle valve; and the quick exhaust valve; the low-pressure; air-operated valve for interface use is now available as standard.

Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
  • Điện, Điện công nghiệp
  • Ngành Gas, dầu khí
  • Sắt thép
  • Thực phẩm & Giải khát
  • Xi măng
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin