PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Bảng giá Fuji Electric Low Voltage Electrical Apparatus

 

Fuji Electric Low Voltage Electrical Apparatus Price List  
    
    
HKD RMB
 
   1.8.1.1  Push-button circuit breaker handle        
Code (ICU)  Breaking Capacity Current specifications code    
  AC240 AC415      
BM3RSB 100 100 P16,P25,P40,P63,001 158.00 205.00
      1P6,2P5,004,6P3    
BM3RSB 100 100 010 188.00 245.00
BM3RSB 100 50 013 188.00 245.00
BM3RSB 100 25 016 188.00 245.00
BM3RSB 50 25 020 188.00 245.00
BM3RSB 50 25 025 214.00 278.00
BM3RSB 50 25 032 222.00 288.00
           
  1.8.1.2 Knob-type handle circuit breaker        
           
Code (ICU) Breaking Capacity Current specifications code    
  AC240 AC415      
BM3RHB 100 100 P16,P25,P40,P63,001 191.00 248.00
      1P6,2P5,004,6P3    
BM3RHB 100 100 010,013 210.00 273.00
BM3RHB 100 50 016,020 210.00 273.00
BM3RHB 100 50 025 230.00 298.00
BM3RHB 100 50 032 258.00 335.00
           
BM3VSB 100 100 010 451.00 585.00
BM3VSB 100 50 013 451.00 585.00
BM3VSB 100 25 016 451.00 585.00
BM3VSB 50 25 020 451.00 585.00
BM3VSB 50 25 025 478.00 620.00
BM3VSB 50 25 032,040 478.00 620.00
BM3VSB 50 25 050,063 512.00 665.00
           
BM3VHB 100 100 010,013 460.00 597.00
BM3VHB 100 50 016,020 460.00 597.00
BM3VHB 100 50 025 490.00 635.00
BM3VHB 100 50 032,040 516.00 670.00
BM3VHB 100 50 050,063 578.00 750.00
  1.8.2.1 Contact attachment        
Code Install Location Spare parts name    
BZ0WIA Positive [contents]  1NO Supporting contact 18.00 23.00
BZ0WIB Positive [contents]  1NC Supporting contact 18.00 23.00
BZ0WUAAL On the left side  2NO Supporting contact 31.00 40.00
BZ0WUABL On the left side  1NO+1NC Supporting contact 31.00 40.00
BZ0WUBBL On the left side  2NC Supporting contact 31.00 40.00
BZ0WUAAR On the right side  2NO Supporting contact 31.00 40.00
BZ0WUABR On the right side  1NO+1NC Supporting contact 31.00 40.00
BZ0WUBBR On the right side  2NC Supporting contact 31.00 40.00
BZ0KIA On the right side  [contents]  1NO  Alarm contact 19.00 25.00
BZ0KIB On the right side  [contents]  1NC Alarm contact 19.00 25.00
BZ0WKUAA On the left side  1NO  Supporting+1NO  Alarm 48.00 62.00
BZ0WKUBA On the left side  1NC Supporting+1NO Alarm 48.00 62.00
BZ0WKUAB On the left side  1NO(Supporting)+1NC(Alarm) 48.00 62.00
BZ0WKUBB On the left side  1NC(Supporting)+1NC(Alarm) 48.00 62.00
BZ0TKUAB On the left side  1NO+1NC Alarm contact 57.00 73.50
BZ0F**U On the left side  Shunt trip 95.00 123.50
BZ0R**U On the left side  Low-Voltage Control Equipment 135.00 175.00
BZ0R**LKU On the left side  Low-voltage trip - with the supporting contacts [3RS use] 135.00 175.00
BZ0R**LTU On the left side  Low-voltage trip - with the supporting contacts [3RH/3V use] 135.00 175.00
1.8.2.2  handle        
    Code Spare parts name    
BZ0VBBL    Operating handle [BM3RH use] 91.00 118.00
BZ0VYRL    Operating handle - red and yellow [BM3RH use] 91.00 118.00
BZ0VBBM    Operating handle [BM3V use] 91.00 118.00
BZ0YRM    Operating handle - red and yellow [BM3RV use] 91.00 118.00
          
1.8.2.3 orther option         
          
 Code    Spare parts name    
          
BZ0SET each 10 pcs  Surface-mount metal film 160.00 10.00
BZ0TCV each 6 pcs  Terminal cover 168.00 15.00
BZ0CFG  each 10 pcs  Fill cap 266.00 46.50

FUJI VIET NAM

GNN VIETNAM

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

 

 

Đăng ký nhận tin