PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Bảng giá MCCB-FEDAC

 

       Price Price
6.4  SA/EA FEDAC --  2, 3   Series SA/EA -- 2,3 pole HKD RMB
Code Rated Breaking Capacity    Unit price 
  ( A ) AC230V AC400V    RMB 
SA102C-CE2 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 50/25 30/8    536.00    552.00
SA103C-CE2 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 50/25 30/8    588.00    624.00
SA102RC-CE2 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 100/50 50/13    689.00    868.00
SA103RC-CE2 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 100/50 50/13    713.00    900.00
EA202C-CE2 125, 150, 175, 200, 225  35/18 18/5      856.00
EA203C-CE2 125, 150, 175, 200, 225  35/18 18/5      928.00
SA202C-CE2 125, 150, 175, 200, 225  50/25 30/8    938.00  1,112.00
SA203C-CE2 125, 150, 175, 200, 225  50/25 30/8  1,027.00  1,296.00
SA202RC-CE2 125, 150, 175, 200, 225  100/50 50/13  1,163.00  1,468.00
SA203RC-CE2 125, 150, 175, 200, 225  100/50 15/13  1,219.00  1,536.00
EA402C-CE2 250, 300, 350, 400  35/18 25/13    1,672.00
EA403C-CE2 250, 300, 350, 400  35/18 25/13    1,888.00
SA402C-CE2 250, 300, 350, 400  50/25 35/18    1,920.00
SA403C-CE2 250, 300, 350, 400  50/25 35/18  1,732.00  2,184.00
SA402RC-CE2 250, 300, 350, 400  85/43 50/25    2,140.00
SA403RC-CE2 250, 300, 350, 400  85/43 50/25  2,078.00  2,624.00


GNN VIETNAM

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

 

 

 

Đăng ký nhận tin