PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Motor B&M Italy & Motovario Italy

 

Brand

Code

Contact

MotoVario / B&M

MotoVario,0.75KW,380V,2A,1410r/min+

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Gear MOTOVARIO,N:9619449,Type:NMRV:050,u=10,

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Motovario T80B4,TC411,TROP1 C1-015999,0017,0.75KW,380V,2.1A,1420r/min+

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Gear MOTOVARIO,N:9619449,Type:NMRV:050,u=10,

Liên hệ P. Kinh doanh

B&M

Motor B&M,MilanoTIPO:BM 80B4/B14,

Liên hệ P. Kinh doanh

Serv:S1,POLI4,N:03110093,0.75KW,220/380V,3.71/2.15A,1370r/min+

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Gear box MOTOVARIO,N:5127036,

Liên hệ P. Kinh doanh

Type:NMRV:075,u=25

Liên hệ P. Kinh doanh

B&M

Motor B&M,MilanoTIPO:BM 90L4/B5,

Liên hệ P. Kinh doanh

Serv:S1,POLI4,N:07080453,1.5KW,220/380V,6.62/3.82A,1390r/min+

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Gear box MOTOVARIO,N:5137570,

Liên hệ P. Kinh doanh

Type:NMRV:063,u=15

Liên hệ P. Kinh doanh

B&M

Motor B&M,MilanoTIPO:BM 112M4/B5,

Liên hệ P. Kinh doanh

Serv:S1,POLI4,N:06060990,4KW,220/380V,5.6/9A,1420r/min+

Liên hệ P. Kinh doanh

MotoVario

Gear box MOTOVARIO,N:5265564,

Liên hệ P. Kinh doanh

Type:NMRV:105,u=40,B3-B6-B7,

Liên hệ P. Kinh doanh

Motor B&M Italy

Motovario Italy

GNN VIETNAM

VP Chính : 153 Nguyễn Văn Thủ - Phường Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
VPDG : 33 Hoa Hồng - Phường 2 - Q. Phú Nhuận -TP.HCM 
[tel] : 84 - 8 - 3517.4923
[fax] : 84 - 8 - 3517.4924
[email] : contact@gnnvietnam.com

[website] : www.gnnvietnam.com hoặc www.gnn.com.sg

 

 

Đăng ký nhận tin