PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam English Japan

Danfoss-Bauer Helical-geared motor

Danfoss-Bauer Helical-geared motor
码 产品 : BG40Z-11/DV06LA4
類別 : Mô tơ Giảm Tốc / Gear Motor
制造商 : Bauer-danfoss
 
存货 : 2  cái
供应商 : GNN
概括:
Replaced for BG40Z-11/DV06LA4 Item number: 2068406 Danfoss-Bauer Helical-geared motor BG40Z-11/DV06LA4 Item number: 173F4911 (3~ Mot No: M2068406-9/ A170F5273/ 05.2007 Type: BG40Z-11/ DV06LA4 ID: 10898600 0,18 Kw/ cos 0.53/ S1) ~ 40-55kg
图片 :
产品规格 :
应用 :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
提交