PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan
Bảng giá KUEBLER - Sensor - Encoder - Counter 2018

Bảng giá KUEBLER - Sensor - Encoder - Counter 2018


  --  6/8/2018
GNN Vietnam là đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của Kuebler tại Việt nam
STT Tên Mã hàng Brand
KUBLER
1  Encorder  8.3700.1332.0010 Kuebler
2  Encorder  8.3700.1332.0100 Kuebler
3  Encorder  8.3700.1332.0360 Kuebler
4  Encorder  8.3700.1334.0360 Kuebler
5  Encoder  8.3700.1334.1000 Kuebler
6  Encoder  8.3700.1344.1000 Kuebler
7  Encorder  8.3720.5611.1024 Kuebler
8  Encoder  8.5000.0318.3600.S028 Kuebler
9  Encoder  8.5000.8114.1000 Kuebler
10  Encorder  8.5820.1861.0100 Kuebler
11  Encorder  8.5820.1861.0200 Kuebler
12  Encorder  8.5800.2152.2048 Kuebler
13  Encoder  8.9000.1161.1024 Kuebler
14  Cable nối cảm biến  8.0000.6901.0005.0031 Kuebler
15  Encorder  05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC Kuebler
16   6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC Kuebler
17   6.533.012.300 Kuebler
18  Encorder cable  WAKS8-10/P00 Kuebler Fritz
19  Encorder cable  WAKS8-2/P00 Kuebler Fritz
20  Encorder  8.A02H.5C31.1024 Kuebler 
21  Encorder  8.0000.7000.0015 Kuebler 
22  Encorder  8.9080.4C32.3001 Kuebler 
23  Encorder  8.5820.4512.4096 Kuebler 
24   8.LI20.1121.2050 Kuebler 
25  Encorder  8.3700.1332.1000 Kuebler 
26  Encorder  8.KIS40.1342.1000 Kuebler 
28  Encorder  8.5000.8354.2000 Kuebler 
29  cáp  M12:05.CMB-8181-0 Kuebler 
30   8.KIH40.2462.1024 Kuebler 
31   8.KIH40.1362.1024 Kuebler 
32  Encorder  8.A020.A231.1024 Kuebler 
33   8.3620.043C.0100.0017  Kuebler 
34   8.0010.4R00.0000 Kuebler 
35   8.KIS40.1342.1024 Kuebler 
36   05.2400.0040.1000.5045 Kuebler 
    8.KIS40.1342.0360 Kuebler 
    8.KIS40.1342.0500 Kuebler 
    8.5020.0851.1024.0022 Kuebler 
GNN Vietnam
Total Views : 4937
Register