PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 7

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 7


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam - part 7
Part number Mô tả Xuất xứ
750-653/000-007 RS485 Interface Germany
750-653/003-000 RS485 Interface Germany
750-653/025-000 RS485 Interface Germany
750-653/025-018 RS485 Interface Germany
750-654 Data Exchange Interface Germany
750-655 AS-InterfaceMaster Germany
750-657 IO-Link Master Germany
750-658 CAN Gateway Germany
750-660/000-001 PROFIsafe 8-channel DI Germany
750-661/000-003 4FDI Germany
750-662/000-003 8FDI Germany
750-663/000-003 4F Ex i DI 24V PROFIsafe V2 iPar Germany
750-665/000-001 4FDI/4FDO Germany
750-666/000-003 4FDI/2FDO Germany
750-667/000-003 4FDI/4FDO Germany
750-670 Stepper Controller Germany
750-671 Stepper Controller Germany
750-672 Stepper Controller Germany
750-673 Servo Stepper Controller Germany
750-804 Controller Interbus Germany
750-806 Controller DeviceNet Germany
750-812 Controller MODBUS Germany
750-812/025-000 Controller MODBUS Germany
750-814 Controller MODBUS Germany
750-815 Controller MODBUS Germany
750-815/025-000 Controller MODBUS Germany
750-815/300-000 Controller MODBUS Germany
750-815/325-000 Controller MODBUS Germany
750-816 Controller MODBUS Germany
750-816/300-000 Controller MODBUS Germany
750-819 Controller LonWorks Germany
750-829 Controller BACnet MS/TP Germany
750-830 Controller BACnet/IP Germany
750-831 Controller BACnet/IP Germany
750-831/000-002 Controller BACnet/IP Germany
750-833 Controller PROFIBUS Slave Germany
750-833/025-000 Controller PROFIBUS Slave Germany
750-837 Controller CANopen Germany
750-837/020-000 Controller CANopen Germany
750-837/021-000 Controller CANopen Germany
750-838 Controller CANopen Germany
750-838/020-000 Controller CANopen Germany
750-838/021-000 Controller CANopen Germany
750-838/040-000 Controller CANopen Germany
750-842 Controller ETHERNET Germany
750-843 Controller ETHERNET Germany
750-849 Controller KNX/IP Germany
750-852 Controller ETHERNET Germany
750-860 Controller Linux Germany
750-863 Controller Linux Germany
Total Views : 5623
Register