PERFECT AUTOMATION SOLUTION
VietNam Japan
Wise Control Inc Vietnam - Danh sách thiết bị - part 1

Wise Control Inc Vietnam - Danh sách thiết bị - part 1


  --  3/9/2017
GNN Vietnam Chuyên cung cấp các thiết bị đo áp suất (Pressure), Nhiệt độ (Temperature), thiết bị đo dòng chảy (Flowmeter), thiết bị đo mức (Level), và đo khí (gas measurement) chính hãng của WISE CONTROL INC tại Việt Nam
Tên Sản phẩm Brand Xuất xứ 
Thiết bị đo áp suất : P2524A4CCH(0-200 Bar) 30 WISE CONTROL INC KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3DCI04170  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P4214A3DCJ43770 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2526A2ECJ04070 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3ECI04730 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3ECI05130 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2584A3EDH04530 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2576A3EDH04730  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDH01030 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDI04330 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDI04530 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDI05030  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2584A3EDI04530 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDH(0-7bar)30 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDI05930  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDH04530  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2522A4CDH04730 WISE CONTROL INC  KOREA
Đồng hồ đo áp suất P500 100(A) HIGH/LOW ALARM(M-21) 0 - 10 bar 1/2PT 316SS. Nhãn  Hiệu WISE WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000-B-XXX-1-HH-AA-B-00, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-4-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-4-1, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P258-4-A-3-D-D-I -047-3-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-4-A-4-D-D-I-047-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-4-A-4-D-D-I-143-1-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Áp kế hoạt động không bằng điện, Model:P110-4-A-4-D-D-B-029-5-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-4-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-C-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-A-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model: T110-4-X-0-E-C-2-099-C-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-A-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-9-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-8-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T110-4-X-0-E-C-2-099-A-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-C-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-A-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-9-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T120-4-W-0-E-C-2-099-8-0, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:T400, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model:A5000, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Nhiệt kế hoạt động không bằng điện, Model: A5000BX0GGAAA200, Hiệu:Wise, Mới:100% WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2524A3EDG07570  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2584A3EDI06030  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2582A4CDH14330  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4ECH04710 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P4403A4DDJ04010  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P2584A3EDI04730 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4EDI05010 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4EDI04110 WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết bị đo áp suất : P1104A4EDI02910  WISE CONTROL INC  KOREA
Thiết  bị đo áp suất : P1104A4EDI03310 WISE CONTROL INC  KOREA
Total Views : 7085
Register