PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Cung cấp thanh dẫn Busbar (Thanh đồng) theo dự án

Cung cấp thanh dẫn Busbar (Thanh đồng) theo dự án


  --  1/2/2009
BUSBAR - RODS - Đồng Thanh Dẫn Điện Busbar – Thanh Đồng Dẫn Điện - Xúât xứ: Korea – Malaysia - China

** Ứng dụng :

      * Làm thanh dẫn điện chính trong tủ điện, trung thế, hạ thê, tủ điền khiển, tự động hoá ngành điện, tiếp địa, đặc biệt ứng dụng tốt trong lĩnh vực làm điện cực trong chế tạo khuôn mẫu.

      * Mạ bề mặt sản phẩm: trong ngành mạ phủ bề mặt, chi tiết thiết bị về sinh, các chi tiết phụ tùng xe máy ôtô...
GNN Vietnam
Số người xem : 19574
Đăng ký nhận tin