PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Invensys Operations Management ra mắt Wonderware System Platform 4.0

Invensys Operations Management ra mắt Wonderware System Platform 4.0


  --  4/8/2011
Invensys Operations Management vừa cho ra mắt Wonderware System Platform 4.0, cho phép nhân viên vận hành nhà máy quản lý và kiểm soát các thiết bị, quy trình dễ dàng và chính xác hơn, đồng thời giúp nhân viên quản lý hệ thống sử dụng hiệu quả thông tin sản xuất thời gian thực.

 

Ưu điểm, tính năng của Wondware System Platform 4.0

 • Việc tiêu chuẩn hóa về phát triển và môi trường làm việc giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc;
 • Tích hợp tất cả các dữ liệu hoạt động, bất cứ ở nguồn nào; 
 • Sự linh hoạt và có khả năng thay đổi để chỉnh sửa mọi mặt của hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu mới và tận dụng những ưu thế; 
 • Khả năng mở rộng để quản lý các hệ thống từ 250 đến hơn 1 triệu kết nối I/O ở bất cứ vị trí địa lí nào;
 • Mô hình nhà máy phổ dụng giúp giảm độ phức tạp trong vận hành; 
 • Triển khai và bảo trì phần mềm từ xa; 
 • Có khả năng mở rộng và dễ bảo trì sử dụng cấu trúc theo template và hướng đối tượng; 
 • Tối ưu hóa cho các đặc điểm mạng và truyền thông SCADA; 
 • Thu thập dữ liệu lịch sử và theo hướng nâng cao 
 •  

 • Khả năng báo cáo trên Web

 

Invensys cho biết chiến lược của họ là mang lại cho công nhân sản xuất những công cụ hiển thị, báo cáo và thông tin dễ sử dụng nhất. Wonderware System Platform 4.0 đem lại khả năng lưu nhớ sự kiện, được thiết kế nhằm đơn giản hóa việc đánh dấu thời gian dữ liệu và thu thập thông tin, thu thập và báo cáo, an ninh thông tin được nâng cao... Phần mềm ghi dữ liệu Wonderware 4.0 là một sản phẩm độc lập. Thành phần chủ chốt nền tảng này, Information Server 4.0 đem đến những trải nghiệm phong phú và công suất đồ họa ArchestrA thời gian thực cho hiển thị web, hỗ trợ công nhân sản xuất những báo cáo KPI và đồ họa HMI đúng chức năng và có hiệu quả. Sử dụng trên nền tảng mở của công ty, việc cấu hình đồ họa của khách hàng có thể được tái sử dụng và quản lí dễ dàng trên toàn bộ các xí nghiệp sản xuất của họ.

Steve Garbrecht giám đốc marketing sản phẩm của Invensys Operations Management nói: “Phần mềm Wonderware System Platform 4.0 cung cấp nền tảng đơn, có khả năng mở rộng và mở cho các phần mềm SCADA, HMI, MES và EMI, đáp ứng yêu cầu và chức năng hoạt động của nhân viên quản lí tự động hóa công nghiệp, quản lí thông tin...

(Theo hiendaihoa)


Số người xem : 10787
Đăng ký nhận tin