PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Mô tơ giảm tốc_ GearMotor_ Nissei GTR

Mô tơ giảm tốc_ GearMotor_ Nissei GTR


Mô tơ giảm tốc cho băng tải, băng chuyền và cho ngành công nghiệp nhẹ   --  1/9/2009
Chúng tôi phân phối Chính thức Nissei GTR tại Việt Nam! Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ giá và kỹ thuật tốt nhất.

                     Gearmotors (6W to 40W)

                     Gearmotors (15W to 90W)

                     Gearmotors (50W to 2.2kW)

                     Inverters (Bundled with Gearmotors)

                     Index Gearmotors (GT-STEP)

                     Bevel Gearboxes (KOMPASS)

                     Servomotor Reducers

GNN Vietnam
Số người xem : 17461
Đăng ký nhận tin