PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Rockwell Automation giới thiệu hệ thống chuyển đổi kết nối dây I/O

Rockwell Automation giới thiệu hệ thống chuyển đổi kết nối dây I/O


  --  4/8/2011
Rockwell Automation vừa phát triển hệ thống chuyển đổi kết nối dây I/O giúp người sử dụng chuyển đổi các nền tảng điều khiển hiện nay sang nền tảng I/O bộ điều khiển logic khả trình Allen Bradley ControlLogix. Hệ thống này là một phần trong những giải pháp chuyển đổi Rockwell Automation đồng thời giảm được rất nhiều chi phí, rủi ro và phức tạp với các dự án chuyển đổi PLC.

-Hệ thống chuyển đổi mới này còn giúp nhà sản xuất giảm chi phí thay thế các hệ thống PLC không được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất gốc với một nền tảng kiến trúc tích hợp Rockwell Automation có độ linh hoạt cao. Ngoài ra, hệ thống chuyển đổi này còn giúp các nhà sản xuất này nâng cấp nền tảng. Hệ thống kiến trúc tích hợp giúp nâng cao công suất, giảm chi phí, dễ dàng tiếp cận với các bộ phận và dịch vụ. Bằng cách giữ kết nối dây hiện trường như cũ, hệ thống chuyến đối giúp người sử dụng giảm thời gian chết của máy móc, thời gian nối dây và chi phí lao động bằng cách giảm số lượng kết nối cần thiết để hoàn thành chuyển đổi hệ thống.

-Người sử dụng giờ đây có thể nhanh chóng thay thế rack Modicon 800 Series I/O bằng hệ thống ControlLogix I/O mà không cần nối dây hiện trường. Hệ thống chuyển đổi cần xoay đưa hệ thống cần xoay Modicon 800 I/O hiện nay và chuyển đổi các điểm kết thúc hiện trường phù hợp với modun ControlLogix I/O tương thích.

-Hệ thống chuyển đổi kết nối dây I/O cho Modicon 800 Series I/O rack dự kiến sẽ đưa vào phân phối cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2008. Hệ thống chuyển đổi cho các loại PLC của các nhà cung cấp tự động hoá khác cũng sẽ xuất hiện trong tương lai gần.

“Hệ thống chuyển đổi là một phần trong chiến lược của chúng tôi giúp các nhà sản xuất chuyển đối một cách nhanh chóng sang một nền tảng điều khiển và thông tin linh hoạt và dễ mở rộng cấp độ hơn”, Sabina Piyevsky, người đứng đầu đội kỹ thuật th ương mại của Rockwell Automation cho biết.

Số người xem : 10548
Đăng ký nhận tin