PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam
Part number Mô tả Xuất xứ
750-100 Markers Germany
750-103 750/753 Series marker carrier Germany
750-105 Markers Germany
750-106 750/753 Series marker carrier Germany
750-107 750/753 Series marker carrier Germany
750-303 FC PROFIBUS Germany
750-304 FC INTERBUS Germany
750-306 FC DeviceNet Germany
750-306/000-005 FC DeviceNet Germany
750-306/000-006 FC DeviceNet Germany
750-307 FC CANopen Germany
750-310 FC CC-Link Germany
750-312 FC MODBUS Germany
750-314 FC MODBUS Germany
750-315 FC MODBUS Germany
750-315/300-000 FC MODBUS Germany
750-316 FC MODBUS Germany
750-316/300-000 FC MODBUS Germany
750-319 FC LonWorks Germany
750-319/004-000 FC LONPeer Germany
750-331 FC PROFIBUS Germany
750-333 FC PROFIBUS Germany
750-333/025-000 FC PROFIBUS Germany
750-333/040-000 FC PROFIBUS Germany
750-334 FC INTERBUS Germany
750-337 FC CANopen Germany
750-337/025-000 CANopen FBK MSS Germany
750-338 FC CANopen Germany
750-338/040-000 FC CANopen Germany
750-340 FC PROFINET Germany
750-342 FC ETHERNET Germany
750-343 FC PROFIBUS Germany
750-344 FC INTERBUS Germany
750-345 FC INTERBUS Germany
750-346 FC DeviceNet Germany
750-347 FC CANopen Germany
750-348 FC CANopen Germany
750-351 FC sercos Germany
750-352 FC ETHERNET Germany
750-352/000-001 FC ETHERNET Germany
750-352/040-000 FC ETHERNET Germany
750-354 FC EtherCAT Germany
750-354/000-001 FC EtherCAT Germany
750-370 FC PROFINET Germany
750-375 FC PROFINET Germany
750-375/025-000 FC PROFINET Germany
750-377 FC PROFINET Germany
750-377/025-000 FC PROFINET Germany
750-400 2DI Germany

 

Số người xem : 5771
Đăng ký nhận tin