PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 3

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 3


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam - part 3
Part number Mô tả Xuất xứ
750-469/003-000 2AI Germany
750-469/040-000 2AI Germany
750-470 2AI Germany
750-470/005-000 2AI Germany
750-472 2AI Germany
750-472/005-000 2AI Germany
750-473 2AI Germany
750-473/005-000 2AI Germany
750-474 2AI Germany
750-474/000-200 2AI Germany
750-474/005-000 2AI Germany
750-475 2AI Germany
750-475/020-000 2AI Germany
750-476 2AI Germany
750-476/000-200 2AI Germany
750-477 2AI Germany
750-478 2AI Germany
750-478/005-000 2AI Germany
750-479 2AI Germany
750-480 2AI Germany
750-481/003-000 2AI Germany
750-482 2AI Germany
750-482/000-300 2AI Germany
750-482/025-000 2AI Germany
750-483 2AI Germany
750-484 2AI Germany
750-485 2AI Germany
750-487/003-000 2AI Germany
750-491 1AI Germany
750-491/000-001 1AI Germany
750-492 2AI Germany
750-492/040-001 2AI Germany
750-493 3-PHASE POM Germany
750-493/000-001 3-PHASE POM Germany
750-494 3-phase power meas. module Germany
750-494/000-001 3-phase power meas. module Germany
750-494/025-000 3-phase power meas. module Germany
750-494/025-001 3-phase power meas. module Germany
750-495 3-PHASE POM Germany
750-495/000-001 3-PHASE POM Germany
750-495/000-002 3-PHASE POM Germany
750-495/040-000 3-PHASE POM Germany
750-495/040-001 3-PHASE POM Germany
750-495/040-002 3-PHASE POM Germany
750-496 8AI Germany
750-497 8AI Germany
750-501 2DO Germany
750-501/000-800 2DO Germany
750-502 2DO Germany
750-502/000-800 2DO Germany
Số người xem : 5656
Đăng ký nhận tin