PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 6

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 6


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam - part 6
Part number Mô tả Xuất xứ
750-630/000-002 SSI Interface Germany
750-630/000-004 SSI Interface Germany
750-630/000-005 SSI Interface Germany
750-630/000-006 SSI Interface Germany
750-630/000-008 SSI Interface Germany
750-630/000-009 SSI Interface Germany
750-630/000-011 SSI Interface Germany
750-630/000-012 SSI Interface Germany
750-630/000-013 SSI Interface Germany
750-630/003-000 SSI Interface Germany
750-631/000-004 Inc. Encoder Germany
750-631/000-010 Inc. Encoder Germany
750-631/000-011 Inc. Encoder Germany
750-632 Proportional Valve Module Germany
750-633 Up/Down Counter Germany
750-635 Digital impulse interface Germany
750-636 DC-Drive Controller Germany
750-636/000-700 DC-Drive Controller Germany
750-636/000-800 DC-Drive Controller Germany
750-636/025-000 DC-Drive Controller Germany
750-637 Inc. Encoder Germany
750-637/000-001 Inc. Encoder Germany
750-637/000-002 Inc. Encoder Germany
750-637/000-003 Inc. Encoder Germany
750-637/000-004 Inc. Encoder Germany
750-638 2Up/Down Counter Germany
750-638/025-000 2Up/Down Counter Germany
750-640 RTC Module Germany
750-641 DALI/DSI master module Germany
750-642 Radio Receiver EnOcean Germany
750-643 MP-Bus Master Germany
750-644 Bluetooth RF Transceiver Germany
750-645 2VIB VRMS/SPM Multi Germany
750-650 RS232 C Interface Germany
750-650/000-001 RS232 C Interface Germany
750-650/000-002 RS232 C Interface Germany
750-650/000-006 RS232 C Interface Germany
750-650/000-010 RS232 C Interface Germany
750-650/000-011 RS232 C Interface Germany
750-650/000-012 RS232 C Interface Germany
750-650/000-015 RS232 C Interface Germany
750-650/003-000 RS232 C Interface Germany
750-651 TTY Interface Germany
750-651/000-002 TTY Interface Germany
750-652 RS232/485 Interface Germany
750-652/025-000 RS232/485 Interface Germany
750-652/040-000 RS232/485 Interface Germany
750-653 RS485 Interface Germany
750-653/000-001 RS485 Interface Germany
750-653/000-002 RS485 Interface Germany
Số người xem : 6129
Đăng ký nhận tin