PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 8

Wago Vietnam - bảng giá các thiết bị của Wago - part 8


  --  1/10/2017
GNN Vietnam chuyên cung cấp các thiết bị đo điện chính hãng của WAGO tại Việt Nam - part 8
Part number Mô tả Xuất xứ
750-872 Controller ETHERNET Germany
750-873 Controller ETHERNET Germany
750-880 Controller ETHERNET Germany
750-880/025-000 Controller ETHERNET Germany
750-880/025-001 Controller ETHERNET Germany
750-880/025-002 Controller ETHERNET Germany
750-880/040-000 Controller ETHERNET Germany
750-880/040-001 Controller ETHERNET Germany
750-881 Controller ETHERNET Germany
750-882 Controller ETHERNET Germany
750-884 Controller flexROOM Germany
750-884/000-008 Controller flexROOM Germany
750-885 Controller ETHERNET Germany
750-885/025-000 Controller ETHERNET Germany
750-889 Controller KNX/IP Germany
750-920 communication cable Germany
750-921 BLUETOOTH-ADAPTER Germany
750-923 WAGO USB communication cable Germany
750-923/000-001 WAGO USB communication cable Germany
750-925 Tandem-Piezo acceleration sensor Germany
750-960 Connector PROFIBUS Germany
750-961 NTERBUS fieldbus connector (IN) Germany
750-962 NTERBUS fieldbus connector (OUT) Germany
750-963 Connector CANopen Germany
750-965 Connector CC-Link Germany
750-970 Connector PROFIBUS Germany
750-971 Connector PROFIBUS Germany
750-972 Connector PROFIBUS Germany
750-975 ETHERNET RJ-45 IP20 connector Switzerland
750-976 PROFINET IP20 RJ-45 connector Switzerland
750-1400 16DI Germany
750-1402 16DI Germany
750-1405 16DI Germany
750-1405/040-000 16DI Germany
750-1406 16DI Germany
750-1407 16DI Germany
750-1415 8DI Germany
750-1415/040-000 8DI Germany
750-1416 8DI Germany
750-1416/040-000 8DI Germany
750-1417 8DI Germany
750-1418 8DI Germany
750-1420 4DI Germany
750-1421 4DI Germany
750-1422 4DI Germany
750-1423 4DI Germany
750-1425 8DI Germany
750-1500 16DO Germany
750-1501 16DO Germany
750-1502 8DIO Germany
750-1504 16DO Germany
750-1505 16DO Germany
750-1506 8DIO Germany
750-1515 8DO Germany
750-1515/040-000 8DO Germany
750-1516 8DO Germany
750-1605 Potential Distribution Germany
750-1605/040-000 Potential Distribution Germany
750-1606 Potential Distribution Germany
750-1606/040-000 Potential Distribution Germany
750-1607 Potential Distribution Germany
750-8100 PFC100 Germany
750-8101 PFC100 Germany
750-8101/025-000 PFC100 Germany
750-8102 PFC100 Germany
750-8102/025-000 PFC100 Germany
750-8202 PFC200 Germany
750-8202/025-000 PFC200 Germany
750-8202/025-001 PFC200 Germany
750-8202/025-002 PFC200 Germany
750-8202/040-000 PFC200 Germany
750-8202/040-001 PFC200 Germany
750-8203 PFC200 Germany
750-8203/025-000 PFC200 Germany
750-8204 PFC200 Germany
750-8204/025-000 PFC200 Germany
750-8206 PFC200 Germany
750-8206/025-000 PFC200 Germany
750-8206/025-001 PFC200 Germany
750-8206/040-000 PFC200 Germany
750-8206/040-001 PFC200 Germany
750-8207 PFC200 Germany
750-8207/025-000 PFC200 Germany
750-8207/025-001 PFC200 Germany
Số người xem : 8040
Đăng ký nhận tin