PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

A-ryung coolant pump ACP-F TYPE

A-ryung coolant pump ACP-F TYPE
Mã Sản phẩm : ACP-F TYPE
Chuyên mục : A-RYUNG Coolant Pump (Bơm nước làm mát)
Nhà sản xuất : A-ryung (korea)
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
máy bơm A-ryung coolant pump ACP-F TYPE
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

ACP-F series is a submerged pump. The pump part is submerged in tank so It doesn't need to do extra oil priming work. It has little idle working trouble because of no mechanical seal. lt is compact design and widely used in general machine tools.

TYPE :

  • 60F
  • 100F
  • 180F
  • 250F
  • 400F


Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
  • Điện, Điện công nghiệp
  • Khoáng sản
  • Xử lý nước
Đăng ký nhận tin