PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Danfoss-Bauer Helical-geared motor

Danfoss-Bauer Helical-geared motor
Mã Sản phẩm : BG40Z-11/DV06LA4
Chuyên mục : Mô tơ Giảm Tốc / Gear Motor
Nhà sản xuất : Bauer-danfoss
 
Hàng sẵn kho : 2  cái
Nhà cung cấp : GNN
Tóm tắt:
Replaced for BG40Z-11/DV06LA4 Item number: 2068406 Danfoss-Bauer Helical-geared motor BG40Z-11/DV06LA4 Item number: 173F4911 (3~ Mot No: M2068406-9/ A170F5273/ 05.2007 Type: BG40Z-11/ DV06LA4 ID: 10898600 0,18 Kw/ cos 0.53/ S1) ~ 40-55kg
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :
Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
Đăng ký nhận tin