PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Multiturn Type 5862 SSI or RS 485, programmable

Multiturn Type 5862 SSI or RS 485, programmable
Mã Sản phẩm : 8.5862.XXXX.XXXX
Chuyên mục : Ablsolute Encoder
Nhà sản xuất : Kuebler
 
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Nhà cung cấp : Gnn Vietnam
Tóm tắt:
• Electronic multiturn gear with intelligent sensing technology (IST) • Resolution: up to 8192 (13 bits) per revolution, 4096 (12 bits) revolutions • Programmable parameters include*: code type, resolution per revolution, total resolution, direction of rotation (cw or ccw), zero point • Only 66 mm clearance needed • Housing ø 58 mm
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :

• Electronic multiturn gear with intelligent

sensing technology (IST)

• Resolution: up to 8192 (13 bits) per revolution,

4096 (12 bits) revolutions

• Programmable parameters include*:

code type, resolution per revolution, total

resolution, direction of rotation (cw or

ccw), zero point

• Only 66 mm clearance needed

• Housing ø 58 mm

 

SSI interface, additional interfaces

include RS 485 and OEM specific protocols

• Max. 4 programmable outputs* for the

SSI version

• Shock resistant up to 250 g

• Contactless multiturn stage

• Four programmable outputs

• With optional incremental track 2048 ppr.

• available as explosion proof zone 2

and 22

Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Bao bì
  • Nông Nghiệp
  • Chế biến thực phẩm
  • Thực phẩm & Giải khát
  • Dược & Y tế
  • Phân bón
  • Sắt thép
  • Công nghiệp tự động...
  • Quân sự
Đăng ký nhận tin