PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Replaced for Helical-geared motor

Replaced for Helical-geared motor
Mã Sản phẩm : bg06-11dwu06la8
Chuyên mục : Mô tơ Giảm Tốc / Gear Motor
Nhà sản xuất : Bauer-danfoss
 
Hàng sẵn kho : 2  cái
Nhà cung cấp : GNN
Tóm tắt:
Replaced for Helical-geared motor BG06-11/DWU06LA8; Item number: 2146278 Helical-geared motor BG06-11/DWU06LA8 Item number: 173U0103 ~10-18kg
Hình ảnh :
Thông số chi tiết :
Lĩnh vực ứng dụng :
  • Công nghiệp tự động...
Đăng ký nhận tin