PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Cảm Biến Vị Trí & Cảm Biến Mức Dung Dịch MTS

Cảm Biến Vị Trí & Cảm Biến Mức Dung Dịch MTS
Mã Sản phẩm : R, E, G series
Chuyên mục : Cảm biến Vị Trí (Position Sensor)
Nhà sản xuất : MTS
Hàng sẵn kho : 4  cái
Mô tả:
Linear-Position Sensors Liquid-Level Sensors Mobile Equipment Sensors Light Industrial/Commercial Sensors
Link file : http://www.mtss...
Thông số chi tiết :

 

 • Linear-Position Sensors
  • R-Series Sensors
  • G-Series Sensors
  • Accessories / Options
  • E-Series Sensors
  • Product Selector Guide
  • Retired Linear-Position Products & Accessories
 
 • Liquid-Level Sensors
  • M-Series Analog (MR) Sensors
  • M-Series Digital (MG) Sensors
  • Accessories / Options
  • Retired Liquid-Level Products & Accessories
 
 • Mobile Equipment Sensors
  • M-Series Sensors
  • Product Selector Guide
 
 • Light Industrial/Commercial Sensors
  • C-Series Sensors
 
 • Specialty Sensors
  • S-Series
  • L-Series - Specialty
  • Custom Solution Examples
 
 
 
Linear-Position Sensors
 

R-Series
RP / RH
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 
Create Model/DWG
Analog
- Dual Channel
- Position
- Velocity
- Voltage
- Current
16 bit
(As low as 0.01 mm)
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
- Flexible (RF)
50-7620 mm
50-5080 mm
255-10,060 mm
 
Create Model/DWG
SSI
- Single Position
Synchronous
Serial Interface absolute encoder
As low as 0.001 mm
(24 or 25 bit)
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
- Flexible (RF)
50-7620 mm
50-5080 mm
255-10,060 mm
 
Create Model/DWG
Profibus
- Single or
Multiple
Magnet
Position
- Velocity
- Limit Switch
Profibus DP
As low as 0.002 mm
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
- Flexible (RF)
50-7620 mm
50-5080 mm
255-10,060 mm
 
Create Model/DWG
EtherCAT
- Single or Multiple Magnet Position
- Velocity
- Acceleration
- EtherCAT
As low as 0.001 mm
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
- Flexible (RF)
50-7620 mm

50-5080 mm

255-10,060 mm
 
Create Model/DWG
- DeviceNet
 
 
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
Flexible (RF)
50-5080 mm
50-7620 mm
 
 
Create Model/DWG
Direct CAN
- Displacement
+ Speed
 
 
- Hydraulic (RH)
- Profile (RP)
Flexible (RF)
 
50-5080 mm
50-7680

 

G-Series
GP / GH
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 
Create Model/DWG
Analog
- Single
Position
- Voltage
- Current
Infinite
- Hydraulic (GH)
- Profile (GP)
50-2540 mm
50-2540 mm
 
Digital Pulse
- Single or
Multiple
Magnet
- Start/Stop
- PWM
Controller
Dependent
- Hydraulic (GH)
- Profile (GP)
50-7620 mm
50-5080 mm
GT2 / GT3
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 

G Series RedundantCreate Model/DWG
Analog
- GT2:
2 Output
Channels
- GT3:
3 Output
Channels
- Voltage
- Current
Infinite
Hydraulic
50-1525 mm

 

E-Series
EP
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 
Create Model/DWG
Analog
-Single Position
-Voltage
-Current
Infinite
Profile (EP)
50-1500 mm
Digital Pulse
- Single or
Multiple
Magnet
Start/Stop
Controller
Dependent
Profile (EP)
50-1500 mm
EP2
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 
Create Model/DWG
Analog
- Single
Position
Voltage
Infinite
Profile (EP2)
4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 60 in.
Digital Pulse
- Single or
Multiple
Magnet
Start/Stop
Controller
Dependent
Profile (EP2)
4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54 and 60 in.
ER
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
 
Create Model/DWG
Analog
- Single
Position
- Voltage
- Current
Infinite
Rod & Cylinder (ER)
50-1500 mm
Digital Pulse
- Single Position
Start/Stop
Controller
Dependent
Rod & Cylinder (ER)
50-1500 mm

 
 
 
Liquid-Level Sensors
 

LIQUID-LEVEL SENSORS
 
M-Series Analog (MR)
M-Series Digital (MG)
USTD II
 
 
LEVEL
X
X
X
X
X
X
INTERFACE
-
X
X
X
X
X
VOLUME (MODBUS)
-
-
-
X
X
-
TEMPERATURE SENSORS
-
X
X
X
X
X
INTEGRAL DISPLAY (LCD)
-
X
X
-
-
-
REMOVABLE SENSING ELEMENT (SE)
-
X
X
X
X
X
RIGID SE
X
X
-
X
-
X
FLEXIBLE SE
-
Optional
X
Optional
X
-
EXPLOSION-PROOF
-
X
X
X
X
-
INTRINSICALLY SAFE
X
X
X
X
X
X
TWO-WIRE, 4mA w/HART
X
X
X
-
-
-DIGITAL OUTPUT (RS-485, 4800 Baud)
 
M-Series Analog (MR)
M-Series Digital (MG)
USTD II
 
MC420
RIGID
FLEX
RIGID
FLEX
RIGID
MODBUS RTU (INCLUDES VOLUME)
-
-
-
X
X
-
MTS DDA (BACKWARD COMPATIBLE)
-
-
-
X
X
X
TEMPERATURE RANGE PROCESS:
- MIN (...C)
-MAX (...C)
-34
120
-40
125
-40
125
-40
125
-40
125
-40
71
RIGID OUTER PIPE
X
X
-
X
-
X
FLEXIBLE OUTER PIPE
-
-
22.23 mm
X
-
22.23 mm
X
-
MAXIMUM LENGTH (mm) REQUIRED
5490
7620
12192
7620
22000
3800
SANITARY CONFIGURATIONS
-
X
-
X
-
-
316L SS
X
X
X
X
X
X
HASTELLOY C, FEP TEFLON
-
X
-
X
-
-

 
 
 
Mobile Equipment Sensors
 

M-Series
MH
Output Type
Interconnect
Input (V)
Stroke Range (MM)
EMC (V/M)
Minimum Cylinder Diameter (MM)
 
Create Model/DWG
Wire/Cable
12
50-2500
200
50
Wire/Cable
12/24
50-2000
200
50
Wire/Cable
12
50-1500
200
50
MT-REDUNDANT
Output Type
Interconnect
Input (V)
Stroke Range (MM)
EMC (V/M)
Minimum Cylinder Diameter (MM)
 
Create Model/DWG
Dual Cable
12
50-1500
200
50
MS
Output Type
Interconnect
Input (V)
Stroke Range (MM)
EMC (V/M)
Minimum Cylinder Diameter (MM)
 
Create Model/DWG
Single Cable
12
50-2000
100
30

 
 
 
 
 
Light Industrial/Commercial Sensors
 

C-Series
Core Sensor Model CS
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
Create Model/DWG
Analog
- Single Position
Voltage
Infinite
Embeddable
72-250 mm
Digital Pulse
-Single Position
PWM
Controller Dependent
Embeddable
72-250 mm
Core Sensor MODEL CM
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
Create Model/DWG
Analog
-Single Position
Voltage
Infinite
IP67
72-250 mm
Digital Pulse
- Single Position
PWM
Controller Dependent
IP67
72-250 mm

 
 
 
Specialty Sensors
 • MTS SPECIALTY PRODUCT EXAMPLES
  S-Series
  ServoSensor® Position Controller
  Output Type
  Output Signal
  Resolution
  Housing Styles
  Stroke Range (MM)
  Single Position Servo-Proportional Valve drive signal
  - Voltage
  - Current
  As low as 0.025 mm
  - Hydraulic (RH)
  - Profile (RP)
  50-3350 mm
 

L-Series - Specialty
LD / DETACHED ELECTRONICS POSITION OUTPUT
Output Type
Output Signal
Resolution
Housing Styles
Stroke Range (MM)
Analog
- Single Position
- Voltage
- Current
Infinite
- Threaded
- Embedded
50-2540 mm
Digital Pulse
- Single Position
- Multiple Position (15 Max)
- Start/Stop
- PWM
Controller Dependent
- Threaded
- Embedded
50-7620 mm

 
 
 

CUSTOM SOLUTION EXAMPLES
MTS SPECIALTY PRODUCT EXAMPLES
ACTIVE SUSPENSION SENSOR
Industry
Application
Automotive
New sensor for an automobile Active Suspension System. Non-contact, fully integrated.
RESERVOIR LEVEL SENSING
Industry
Application
Medical
Linear sensor designed to provide liquid-level measurement in a medically approved custom application housing.
PLUNGER/ PISTON POSITION SENSING
Industry
Application
Oil and Gas
Customized MC420 to track sampling of petroleum-based products. Intrinsically safe, non-contact, 4-20 mA output.

 MTS Vietnam

GNN VIETNAM

Headquarter Office: 153 Nguyen Van Thu, Đakao Ward, Dist.1, HCMC.

Transaction Office: 33 Hoa Hong, Ward 2, Phu Nhuan District, HCMC.

Tel : (084.8) 3 517 4923 I Fax: (084.8) 3 517 4924

Email: contact@gnnvietnam.com

Website:  www.gnnvietnam.com  l   www.gnn.com.sg

 

Lĩnh vực ứng dụng :
 • Bao bì
 • Chế biến thực phẩm
 • Chế tạo máy
 • Công nghiệp tự động...
 • Dệt, nhuộm
 • Đóng tàu
 • Dược & Y tế
 • Gạch men, gốm sứ
 • Hóa chất
 • Khuôn mẫu
 • Ngành Gas, dầu khí
 • Nhựa, Cao su
 • Nông Nghiệp
 • Phân bón
 • Quân sự
 • Sản xuất điện
 • Sắt thép
 • Thực phẩm & Giải khát
 • Xi măng
 • Xử lý nước
Đăng ký nhận tin