PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Motor BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP Bauer Việt Nam

Motor BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP Bauer Việt Nam
Chuyên mục : Drive Servo Motor Parker
Nhà sản xuất : Đại lý Bauer Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :
BAUER Z25634900-6 BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP .12 KW, 460 VOLTS, 1620 RPM
 
BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP Bauer Gear Motor
 
Đăng ký nhận tin