PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

RTD 2 A 4 Y16 P2 7 10 0.5 LR0.3 16 Baumer

RTD 2 A 4 Y16 P2 7 10 0.5 LR0.3 16 Baumer
Chuyên mục : Điều Khiển Nhiệt Độ (Temperature Controler)
Nhà sản xuất : Đại lý Cảm biến ( Sensors) Baumer Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

RTD2A4Y16P271005LR0316

  • (11063068)
  • TACHOGENERATORS & RESOLVERS
  •  
  • RTD 2 A 4 Y16 P2 7 10 0.5 LR0.3 16
  •  
Đăng ký nhận tin