PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

B&R Product List 2015

 

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Nhà Sản Xuất
X20CP1483 Bộ điều khiển CPU B&R
8LSA44.E3030D300-0 Motor servo B&R
8BVP0440HW00.00-1 ACOPOS muti B&R
8V1010.00-2 ACOPOS SERVO B&R
3CP260.60-1 CPU 260 B&R
3PS465.9 Bộ nguồn B&R
3NC154.60-2 Bộ điều khiển B&R
3EX250.60-1 Bộ điều khiển B&R
5PC720.1505-00 Màng hình HMI B&R
5PC720.1043-01 Màng hình HMI B&R
X20CP3485 Bộ điều khiển CPU B&R
X20DO9322 Card giao diện ngỏ ra B&R
X20CP1486 Bộ điều khiển CPU B&R
8AC140.61-2 Card CPU B&R
5AC600.CFSI-00   B&R
5PC600.E855-04   B&R
5AC700.HS01-01 Tảng nhiệt B&R
5LS189.6   B&R
5MMDDR.0256-00   B&R
8AC110.60-2 card tín hiệu B&R
8AC120.60-1 card tín hiệu B&R
X20AI4622 card tín hiệu B&R
8AC122.60-2 Card tín hiệu B&R
8AC130.60-6   B&R
X20DOF322    B&R
X20DIF371   B&R
X20TB52   B&R
X20BM33   B&R
X20BB80   B&R
X20AT2222  card tín hiệu B&R
X20TB06   B&R
5PC600.SX01-00   B&R
4PP045.0571-062   B&R
5CFCRD.0064-03   B&R
X20CM8281   B&R
X20AO2622   B&R
X20DI6371   B&R
X20DO6322   B&R
X20AC0SR1   B&R
X20AC0SL1   B&R
X20PS 9500     B&R
7AT352.70   B&R
7IF311.7   B&R
8V1016.00-2   B&R
5CFCRD.0512-03   B&R
5CFCRD.1024-03   B&R
3IF789.9    B&R
7CP476.60-1   B&R
X20DI9371 X20 digital intput B&R
X20IF2772 The interface module B&R
X67DM1321 Mô đun tín hiệu số hỗn hợp B&R
5CFCRD.1024-06 thẻ nhớ B&R
5CFCRD.2048-06 thẻ nhớ B&R
5CFCRD.8192-06 thẻ nhớ B&R
5AC600.HDDI-05 Ổ đỉa cứng B&R
5C5002.16 Bộ xử lý trung tâm máy công nghiệp B&R
5A5001.15 Ổ đĩa 30GB máy tính công nghiệp B&R
5C5001.16 Bo mạch máy tính công nghiệp B&R
8AC112.60-1 Modun giao diện B&R
X20BM11 Bus B&R
8AC122.60-3 Mô đun mã hoá tính hiệu B&R
5CFCRD.0512-06 Thẻ lưu trữ thông tin bán dẫn 512 MB B&R
4A0006.00-000 Pin 3V/950 mAh B&R
0TB103.9 Đầu nối 3 chấu B&R
X20CP1585 Bộ điều khiển logic lập trình B&R
X20BC0083 Mô đun giao diện chuẩn POWERLINK B&R
X20BR9300 Mô đun nhận tín hiệu: B&R
X20BT9100 Mô đun chuyển đổi tín hiệu B&R
X20DI9371 Mô đun tín hiệu số ngõ vào B&R
X20DM9324 Mô đun tín hiệu số hổn hợp: B&R
X20AI4622 Mô đun tín hiệu tương tự ngỏ vào: B&R
X20AO2622 Mô đun tín hiệu tương tự ngỏ ra B&R
X20TB12 Đầu nối 12 chấu B&R
X20BM01 Nguồn 24VDC cấp điện cho mô đun B&R
8AC114.60-2 Mô đun chuẩn  Powerlink B&R
8BCM0003.1111A-0 Cáp điện gắn với đầu nối 8 chấu  B&R
8AC123.60-1 Mô đun mã hóa tín hiệu B&R
X20PS2100 Card tín hiệu B&R
X20MM2436 Card tín hiệu số hổn hợp B&R
X20DC1396 Card mã hóa tín hiệu B&R
X20IF10E1-1 Card tín hiệu số hổn hợp B&R
X20BC1083 Card giao diện chuẩn POWERLINK B&R
X20BT9400 Card chuyển đổi tín hiệu B&R
X20SL8000 Card giám sát tín hiệu B&R
8V1090.00-2 Thiết bị bán dẫn biến đổi điện tĩnh B&R
8AC130.60-1 Mô đun giao diện  B&R
8AC121.60-1 Mô đun HIPERFACE B&R
X20CP1484-1 Bộ điều khiển logic lập trình B&R
X20CP1484 Bộ điều khiển logic lập trình B&R
X20PS9400 Mô đun nguồn B&R
X20SI4100 Mô đun tín hiệu số an toàn B&R
X20AO4622 Mô đun tín hiệu tương tự B&R
X20SI9100 Mô đun tín hiệu số an toàn B&R
X20BC0083 Mô đun điều khiển chuẩn POWERLINK B&R
8V1090.00-2 Thiết bị bán dẫn biến đổi điện tĩnh B&R
8V1045.00-2 Thiết bị bán dẫn biến đổi điện tĩnh B&R
X20DC4395 Mô đun tín hiệu số hổn hợp B&R
X20AT4222 Mô đun chuyển đổi tín hiệu B&R
X20CP1584  Bộ điều khiển CPU B&R
Đăng ký nhận tin