PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Mã path number, mã code bạc đạn vòng bi INA tháng 07/2021

Mã path number, mã code bạc đạn vòng bi INA tháng 07/2021


  --  7/8/2021

GNN gửi đến quý khách hàng các mã sản phẩm bạc đạn vòng bi INA đang có sẵn tại kho chúng tôi. Mọi nhu cầu đặt hàng sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ qua sdt GIA NGUYỄN NGUYỄN chúng tôi: +84 28 3517 4923 hoặc gửi yêu cầu về email: contact@gnnvietnam.com.

Thông tin giao dịch trực tiếp tại địa chỉ : 01 Hoa Trà, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Hãy chú ý bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như mọi người xung quanh bằng cách thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và 5k giãn cách đúng quy định trong đợt dịch covid này.

 

Material Description  Quantity Brand
AS110145#E 41 INA
IR12X16X13-XL#K5N 3 INA
IR25X29X20-XL#K5N 30 INA
IR30X35X20-XL#K5N 70 INA
IR100X115X40-XL#EN 69 INA
RNA22/8-2RSR#EN 80 INA
NATR6#E 126 INA
NATR8#E 49 INA
NATV5#E 187 INA
AXK2542-A/0-10#E 19 INA
HK2220-AS1-B#E 6 INA
SL182215-A-C3#O 27 INA
HK1212-AS1-B#E 65 INA
K35X40X17-A/0-7#E 3 INA
SL014928-A#O 9 INA
SL014932-A-C3#E 1 INA
SL024860-A#E 1 INA
BK2020-A#E 67 INA
KA15-TN#N10 140 INA
KA20-TN#N10 500 INA
SL185022-A#O 55 INA
ZKLN4090-2RS-XL#O 2 INA
NATR15#E 164 INA
NATV15#E 69 INA
NATR12#E 164 INA
HK1516-2RS-L271#E 674 INA
NA2204-2RSR#E 10 INA
89308-TV#EN 8 INA
203-XL-KRR-AH02#EN 40 INA
204-XL-KRR#EN 57 INA
LR5001-2RS#K5N 35 INA
LR5003-2RS#K5N 125 INA
RFE45-XL#EN 2 INA
GLCTE25-XL#EN 13 INA
GRAE17-XL-NPP-B#EN 40 INA
RAE20-XL-NPP-B#EN 10 INA
E40-XL-KLL#EN 49 INA
GLE40-XL-KRR-B#EN 14 INA
3001-2RS#E 129 INA
ZL5205-DRS#EN 5 INA
3005-2RS#E 52 INA
ZL5207-DRS#EN 11 INA
3313-C3#E 40 INA
3216-2Z#E 7 INA
3806-2RS#E 9 INA
3808-2RS#E 45 INA
3803-2Z#E 32 INA
3805-2RS#E 5 INA
HK3012-B#E 23 INA
SL183020-A-C3#O 9 INA
SL181840-A#E 2 INA
HK1010-AS1-B#E 295 INA
PR14061-GR1/0-5#E 4 INA
HF1012-L564#E 62 INA
HF2016-L564#E 23 INA
HF2520-L564#E 500 INA
SL045009-PP-2NR#EN 24 INA
RSL182315-A#E 3 INA
HFL1626-L564#E 5 INA
81256-M#E 1 INA
ZKLN2052-2Z-XL#S 3 INA
KWSE45-L-V2-G3#E 10 INA
HK2016-AS1-B#E 96 INA
NATR40-X-PP-A#E 6 INA
HK4520-B#E 129 INA
KR22-PP-A#E 170 INA
KR47-PP-A#E 126 INA
NATR8-PP-A#E 1,687 INA
NATR12-PP-A#E 202 INA
KR80-PP-A#E 13 INA
NATR10-PP-A#E 170 INA
NATV10-X-PP-A#E 19 INA
NATV10-PP-A#E 426 INA
NATV12-PP-A#E 53 INA
NATV12-X-PP-A#E 37 INA
NATV17-PP-A#E 220 INA
KR40-B#E 140 INA
KRVE40-PP-A#E 156 INA
KRVE35-PP-A#E 19 INA
KRV30-PP-A#E 371 INA
KRV35-X-PP-A#E 73 INA
KR30-X-PP-A#E 213 INA
KR32-X-PP-A#E 140 INA
KR35-X-PP-A#E 317 INA
KR30-B#E 63 INA
KR35-B#E 65 INA
KRE32-PP-A#E 53 INA
KR72-PP-A#E 293 INA
NATV6-PP-A#E 302 INA
NATV6-X-PP-A#E 190 INA
NATR6-PP-A#E 400 INA
NATV8-X-PP-A#E 2 INA
NATV20-PP-A#E 63 INA
NATV20-X-PP-A#E 6 INA
NATV25-PP-A#E 656 INA
NATV25-X-PP-A#E 265 INA
NATV30-X-PP-A#E 11 INA
NATV30-PP-A#E 100 INA
NATR30-PP-A#E 97 INA
NATR35-PP-A#E 9 INA
NATR40-PP-A#E 131 INA
NATV50-PP-A#E 13 INA
KR19-X-PP-A#E 95 INA
KRV19-X-PP-A#E 139 INA
KRV19-PP-A#E 160 INA
KRV22-X-PP-A#E 60 INA
KRE22-PP-A#E 27 INA
KRVE26-PP-A#E 292 INA
KRE26-PP-A#E 318 INA
KRV26-PP-A#E 559 INA
KR52-PP-A#E 129 INA
KR52-X-PP-A#E 166 INA
KRVE52-PP-A#E 227 INA
KRV47-PP-A#E 71 INA
KRV47-X-PP-A#E 46 INA
KR80-X-PP-A#E 55 INA
GE25-DO#EN 319 INA
GE30-DO#EN 42 INA
GE35-DO#EN 10 INA
GE40-DO#EN 13 INA
GE60-DO#EN 49 INA
GE80-DO-2RS#EN 17 INA
GE20-UK#EN 298 INA
GE50-UK-2RS-A#EN 85 INA
GE160-UK-2RS-B#EN 1 INA
HK3520-B#E 16 INA
HK4512-B#E 23 INA
NUTR3072-X-A#E 9 INA
NUKR72-X-A#E 20 INA
NUTR35-X-A#E 4 INA
NUTR30-A#E 218 INA
NUTR40-A#E 583 INA
NUTR45-A#E 379 INA
81134-TV#O 2 INA
71806-TN#E 30 INA
RME50-XL-N#EN 21 INA
PCJT20-XL-N#EN 1 INA
NUKRE47-A#E 84 INA
HK2010-B#E 80 INA
KWVE45-B-L-V0-G4#E 28 INA
SL182206-A-XL#EN 2 INA
RAL012-NPP-FA106#E 200 INA
NKIA5907-XL#EN 30 INA
SL183011-A-XL#EN 155 INA
SL183013-A-XL#EN 71 INA
SL183014-A-XL-C3#EN 3 INA
RNA4911-XL#EN 38 INA
RNA4908-XL#EN 797 INA
RNA4903-XL#EN 29 INA
NA4916-XL#EN 81 INA
NA49/28-XL#EN 8 INA
RNA4914-XL#EN 1 INA
RNA6906-XL#EN 30 INA
NKX20-Z-XL#EN 36 INA
NKX40-Z-XL#EN 34 INA
NKX45-Z-XL#EN 15 INA
NK8/16-TV-XL#K10N 300 INA
NK16/16-XL#K5N 100 INA
NK19/16-XL#K5N 120 INA
NK20/20-XL#K5N 80 INA
NK21/16-XL#K5N 50 INA
NK24/16-XL#EN 53 INA
NK25/20-XL#E 7 INA
NK28/30-XL#EN 42 INA
NK32/20-TV-XL#EN 2,197 INA
NK38/20-XL#EN 44 INA
NK43/20-XL#EN 18 INA
NK55/35-XL#E 28 INA
NK65/35-XL#EN 7 INA
NK85/35-XL#EN 25 INA
NK90/25-XL#EN 16 INA
NK90/35-XL#EN 4 INA
NKI17/16-XL#K5N 20 INA
NKI40/20-TV-XL#EN 130 INA
NA4824-XL#E 1 INA
NA4828-XL#E 21 INA
NA4830-XL#E 2 INA
NKS22-XL#EN 6 INA
NKS28-XL#EN 34 INA
NKS30-XL#EN 95 INA
NKS70-XL#E 6 INA
NA4900-2RSR-XL#EN 33 INA
NA4902-2RSR-XL#EN 411 INA
NX35-Z-XL#EN 21 INA
PNA15/32-XL#EN 300 INA
PNA20/42-XL#EN 34 INA
NKIB5902-XL#K5N 255 INA
NKIB5913-XL#EN 1 INA
SL182926-B-XL#O1 4 INA
SL182928-B-XL-C3#O 22 INA
SL182936-B-XL-C3#O 8 INA
SL182938-B-XL#O 1 INA
SL182938-B-XL-C3#O 17 INA
SL185052-TB-BR-C3-2S#G 2 INA
SL192332-TB-BR-C3#E 1 INA
PWTR50-2RS-XL#E 6 INA
PWTR15-2RS-XL#E 22 INA
PWKR35-2RS-XL#E 6 INA
PWTR50110-2RS-XL#E 23 INA
PWTR2052-2RS-XL#E 19 INA
SL04200-D-PP#O 2 INA
SL045034-D-PP-2NR#O1 16 INA
SL045032-D-PP-2NR#E 66 INA
SL045030-D-PP-2NR#E 1 INA
SL045028-D-PP-2NR#E 17 INA
SL04160-D-PP-2NR#E 1 INA
GEHCJT06-GG-N#N>A 25 INA
F-673540.29426#E 333 INA
F-673546.29328#E 167 INA
F-673539.29424#E 335 INA
F-673542.29428#E 186 INA

 

 

Số người xem : 2077
Đăng ký nhận tin