PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Mô tơ ABB_ điện áp thấp

Mô tơ ABB_ điện áp thấp


  --  4/7/2009
ABB đã ra mắt mô tơ điện áp thấp mới AC, nó có khả năng nâng cao hiệu quả năng lượng và kéo dài tuổi thọ. Cùng lúc, công ty đã sắp xếp lại những danh mục đầu tư mô tơ trên 3 pham vi.

Low voltage motors

Mô tơ điện áp thấp

ABB launches new low voltage AC motors with improved energy efficiency and lifecycle value. At the same time, the company has rearranged its standard motor portfolio into three ranges.

ABB đã ra mắt mô tơ điện áp thấp mới AC, nó có khả năng nâng cao hiệu quả năng lượng và kéo dài tuổi thọ. Cùng lúc, công ty đã sắp xếp lại những danh mục đầu tư mô tơ trên 3 pham vi.

Standard motors

Những mô tơ tiêu chuẩn

Process performance motors

 

Reach for the ultimate - best in class

Tối ưu hiệu quả

Industrial performance motors

 

A perfect sense of balance - providing optimal flexibility

Cân bằng hoàn hảo – linh hoạt tối ưu

 General performance motors

 

Out-of-the-box simplicity for high volume customers

Thích hợp với hầu hết đơn đặt hàng

Other applications

Những ứng dụng khác

Motors for hazardous areas

 

All protection types, certified according to all major standards

Mô tơ loại bảo vệ, được chứng nhận tất cả các tiêu chuẩn

Marine motors

 

All major classification societies certified

Những mô tơ được sử dụng rộng rãi

Motors for additional applications

 

Wide range of special motors for all applications

Nhiều loại máy đặc biệt cho tất cả các ứng dụng

 

 

 

GNN Vietnam
Số người xem : 18219
Đăng ký nhận tin