PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

A-ryung coolant pump ACP-F TYPE

A-ryung coolant pump ACP-F TYPE
Mã Sản phẩm : ACP-F TYPE
Chuyên mục : A-RYUNG Coolant Pump (Bơm nước làm mát)
Nhà sản xuất : A-ryung
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
máy bơm A-ryung coolant pump ACP-F TYPE
Thông số chi tiết :

ACP-F series is a submerged pump. The pump part is submerged in tank so It doesn't need to do extra oil priming work. It has little idle working trouble because of no mechanical seal. lt is compact design and widely used in general machine tools.

TYPE :

  • 60F
  • 100F
  • 180F
  • 250F
  • 400F


Lĩnh vực ứng dụng :
  • Chế tạo máy
  • Công nghiệp tự động...
  • Điện, Điện công nghiệp
  • Khoáng sản
  • Xử lý nước
Các sản phẩm cùng loại khác
Đăng ký nhận tin