PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

GNN VIETNAM STOCK 25/09/2013 Part 3

 

Hàng sẵn kho, quý khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi qua email :contact@gnnvietnam.com

STT Tên Mã hàng Thương Hiệu
 CAREL 
1  Sensor   NTC060WP00   Carel 
2  Sensor   NTC030WP00-3M   Carel 
 CALEFFI 
1  Công tắc lưu lượng   626600   Caleffi 
 EBMPAPST 
1  AC axial fan   4656EZ   Ebmpapst 
 IXYS 
1  Thyristor IXYS   MCC 312-16io1   IXYS 
 EUPEC 
1    TT170N16   EUPEC 
 SCHMERSAL 
1    AZ 15ZVK M20   Schmersal 
2    Z1R 236 11Z M20   Schmersal 
3    ZS-336-11Z-M20   Schmersal 
 SHARP 
1    LQ9D168K   Sharp 
 Bernstein 
2    6087102001 ENM2-U1Z IW   Bernstein 
3    6116169016 SKC-A1Z  F30M    Bernstein 
 SICK 
1    6009382   Sick 
2    WL280-S230   Sick 
 KYORITSU 
1  Thiết bị đo Kyoritsu   3321A   Kyoritsu 
 Leine & Linde 
1    861-900220-1024   Leine & Linde 
 PIZZATO 
2   CS FS-20V120-TF60  Pizzato 
3  Công tắc an toàn  FR 693-D7  Pizzato 
4  Công tắc  FR501  Pizzato 
5  Công tắc an toàn   FR 2093-D1M2K40   Pizzato 
6  Công tắc an toàn   FR 2092   Pizzato 
 SANIL 
1    SD-18M   Sanil 
 ABB 
1  Thyristor   GTO CSG 3001-18A04   ABB 
2  Temperature controller  seri 8000 847.2KDS Cal
3   D40 ABB
 PEPPERL+FUCHS 
1  Sensor  OBT500-18GM60-E4-V1  
2   UC2000-30GM-IUR2-V15 Pepperl+Fuchs
 IFM 
1  Inductive sensors  IF5538 IFM
2  Inductive sensors  IF5759 IFM
3  Inductive sensors  IF5760 IFM
 WACHENDORFF 
1  Encoder  WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 Wachendorff
2  Female cable connector  KD76703 Wachendorff
 CONTRINEX 
1  Sensor  PRK-5555-320-40-JW Contrinex
2   DW-AS-611-M12 Contrinex
 XTG 
1  Sensor  XTFJ-R30M-10A2KA XTG
 OMCH 
1  Sensor  E3F-DS10C4 OMCH
 RIKO 
1  Sensor   SN04-N    RIKO 
2    BR2-N   RIKO 
 
1  Control box   CM391N.2   BRAHMA 
Đăng ký nhận tin