PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

GNN VIETNAM STOCK 25/09/2013 Part 5

 

Hàng sẵn kho, quý khách có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi qua email :contact@gnnvietnam.com

STT Tên Mã hàng Thương Hiệu
 MORNINGSTAR 
1   TS-45  Morningstar
 TECNICA 
1   BC 110-180-3000-90 Tecnica - Bonfilioli
 Taiyo 
1   TAM4-010S Taiyo
 ELCO 
1  Encoder  EB50P8-L5PR-2048.5L3600 Elco
 SYBA 
1  Controller Card  SD-PIO9835-2S-01-HN01 Syba
 SMC 
1    CDA2B50-50   SMC 
2    SY7140-5L0ZD   SMC 
3    D-A73L   SMC 
 KWANGWOO 
1  Encoder  RIA-80-1024VLH-A  
 CHINA 
1  Encoder  HLE45-600L-3F.AC China
4   KJC1-Z (CJX2-Z) Kangji
5   RFM12-915D Taiwan
6   Adapter 220V to 5V,1A Taiwan
7   TC1602A-09T 16x2 Taiwan
8   125 KHZ RFID Reder-01 China
 WAM 
1  Motor  MVE 100/3M WAM
 LODIELE 
1  Cầu chì  HV Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA
size 25 x 460mm 
Lodiele
 HANYOUNG 
1  Còi báo  HY-256-24 HY
2  Domino 1P, 15 A  HYBT-15 HY
3  Má chặn nhựa cho domino 15A  HYBT-25 HY
 BEARING 
1  Bearing   NA 4920   NSK 
2  Bearing   51314   NSK 
5  Bearing   3209ZZ   NSK 
6  Bearing   6914ZZ   NSK 
7  Bearing   QJF1024M   NSK 
8  Bearing   NU209M   NSK 
9  Bearing   5209ZZ   NSK 
10  Bearing   Q1024M   NSK 
12  Bearing   7016AW   NSK 
13  Bearing   6910ZZ   NSK 
15  Bearing   6208/ZZ   NSK 
16  Bearing   6002/ZZ   NSK 
 SLING 
3  Sling   2T*3M*50mm*4:1   
4  Sling   2T*3M*50mm*5:1   
5  Sling   2T*3M*50mm*6:1   
6  Sling   3T*3M*75mm*4:1   
7  Sling   3T*3M*75mm*6:1   
8  Sling   4T*3M*100mm*4:1   
9  Sling   4T*3M*100mm*5:1   
10  Sling   4T*3M*100mm*6:1   
 ANDELI 
1  Công tắc  Z-15G-B ADL
2  Công tắc  Z-15GD-B ADL
3  Công tắc  Z-15GS-B ADL
4  Công tắc  Z-15GW-B ADL
5  Công tắc  Z-15GW2-B ADL
6  Công tắc  Z-15GW22-B ADL
7  Công tắc  Z-15GW21-B ADL
8  Công tắc  Z-15GQ-B ADL
9  Công tắc  Z-15GQ21-B ADL
10  Công tắc  Z-15HW24-B ADL
11  Công tắc  Z-15HW78-B ADL
12  Công tắc  Z-15W2277-B ADL
13  Công tắc  LXW5-11Z ADL
14  Công tắc  LXW5-11D ADL
15  Công tắc  LXW5-11N1 ADL
16  Công tắc  LXW5-11N2 ADL
18  Công tắc  LXW5-11G2 ADL
20  Công tắc  LXW5-11M ADL
21  Công tắc  LXW5-11Q1 ADL
22  Công tắc  LXW5-11Q2 ADL
23  Công tắc  AZ-7100 ADL
24  Công tắc  AZ-7120 ADL
25  Công tắc  AZ-7121 ADL
26  Công tắc  AZ-7140 ADL
27  Công tắc  AZ-7141 ADL
28  Công tắc  AZ-7144 ADL
29  Công tắc  AZ-7124 ADL
30  Công tắc  AZ-7166 ADL
31  Công tắc  AZ-7110 ADL
32  Công tắc  AZ-7310 ADL
33  Công tắc  AZ-7311 ADL
34  Công tắc  AZ-7312 ADL
35  Công tắc  V-15-1C25 ADL
36  Công tắc  V-151-1C25 ADL
37  Công tắc  V-152-1C25 ADL
38  Công tắc  V-153-1C25 ADL
39  Công tắc  V-154-1C25 ADL
40  Công tắc  V-155-1C25 ADL
41  Công tắc  V-156-1C25 ADL
42  Công tắc  MJ1-6101 ADL
43  Công tắc  MJ1-6102 ADL
44  Công tắc  MJ1-6111 ADL
45  Công tắc  MJ1-6112 ADL
46  Công tắc  MJ1-6102R ADL
47  Công tắc  MJ1-6104 ADL
48  Công tắc  MJ1-6114 ADL
49  Công tắc  MJ1-6107 ADL
50  Công tắc  MJ1-6117 ADL
51  Công tắc  D4MC-1000 ADL
52  Công tắc  D4MC-1020 ADL
53  Công tắc  D4MC-2000 ADL
54  Công tắc  D4MC-2020 ADL
55  Công tắc  D4MC-3030 ADL
56  Công tắc  D4MC-5000 ADL
57  Công tắc  D4MC-5020 ADL
58  Công tắc  D4MC-5040 ADL
59  Công tắc  Z-15GQ22-B ADL
60  Công tắc hành trình  LXK3-20S/B ADL
Đăng ký nhận tin