PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan
Công tắc gia dụng / Home Applicance Switches

Công tắc gia dụng / Home Applicance Switches


  --  12/5/2008
GNN Việt Nam là nhà phân phối chính thức Công tắc gia dụng chuyên dùng cho nội thất nhà cá thể, Căn hộ và biệt thự cao cấp...

GNN Việt Nam là nhà phân phối chính thức Công tắc gia dụng chuyên dùng cho nội thất nhà cá thể, Căn hộ và biệt thự cao cấp...

Chúng tôi có chính sách hỗ trợ giá RẤT đặc biệt cho dự án!

6 AMP Switch
 
Code Description
H-101 1 Way Switch
H-201 2 Way Switch
H-301 Bell Push Switch
H-301-2M Bell Push Switch
 
Code Description
H-103 1 Way Switch
H-203 2 Way Switch
H-303 Bell Push Switch
     
Code Description
HD-102 1 Way Switch
HD-202 2 Way Switch
HD-302 Bell Push Switch
 
Code Description
H-104 Indicator
     
Code Description
H-102 1 Way Switch
H-202 2 Way Switch
H-302 Bell Push Switch
H-302-2M Bell Push Switch
 
Code Description
HD-101 1 Way Switch
HD-201 2 Way Switch
HD-301 Bell Push Switch
     
Code Description
HD-103 1 Way Switch
HD-203 2 Way Switch
HD-303 Bell Push Switch
 
Code Description
D-102 Dummy Plate 25 mm

Code Description
S-101 1 Way Switch
S-201 2 Way Switch
S-301 Bell Push Switch
 
Code Description
S-102 1 Way Switch
S-202 2 Way Switch
S-302 Bell Push Switch
 
Code Description
S-103 1 Way Switch
S-203 2 Way Switch
S-303 Bell Push Switch
 
Code Description
S-104 1 Way Switch
S-204 2 Way Switch
S-304 Bell Push Switch
S-105 Indicator
     
6 AMP Socket
 
Code Description
H-204 2 Pin Socket
H-105 3 Pin Socket
H-106 2 In 1 Socket
H-206 2 In 1 Socket
 
Code Description
S-106 2 Pin Socket
S-107 2 In 1 Socket
 

T.V. Antenna / Telephone Socket

 
Code Description
H-107 T.V. Antenna Socket
H-108 Telephone Jack 2 Line
H-109 Telephone Jack 4 Line
H-110 Telephone Jack 2 Line Twin
H-111 Telephone Jack 4 Line Twin
H-114 RJ-45 Modem Jack For Computer
H-115 RJ-45 Jack Avaya Lucent (AT & T)
 
Code Description
S-108 T.V. Antenna Socket (Switch Size)
S-109 Telephone Socket with Top
S-110 Telephone Jack 2 Line
S-111 Telephone Jack 4 Line
 

Kitkat Fuse

 
Code Description
H-112 Kitkat Fuse 10 Amp
H-113 Kitkat Fuse 16 Amp
 
Code Description
S-112 Kitkat Fuse 10 Amp
 

Light Dimmer / Fan Regulator

 
Code Description
SR-01 Switch Size Dimmer, Minny-400W
SR-02 Switch Size Regulator, Humfree-80W
SR-03 Socket Size Dimmer, Minny-101, 400W
SR-04 Socket Size Regulator, Humfree-80W
 

16 AMP Switch & Socket

 
Code Description
H-161 16 A 1 Way Switch
H-163 6 & 16 A Universal Socket
(With Safety Shutter)
H-261 16 A 1 Way Switch
 
Code Description
S-161 16 A 1 Way Switch
S-162 16 A 2 POL Switch (With Indicator)
S-163 6x16 A Uni. Soc. (With Safety Shutter)
S-261 16 A 1 Way Switch
S-262 16 A 2 POL Switch (With Indicator)
 

6 & 16A S. S. Combined

 
Code Description
H-164 6 & 16 A S. S. Combine
With Safety Shutter
H-165 6 & 16 A S. S. Combine
With Safety Shutter
 
Code Description
S-164 6x16 A S.S. Comb. with Safety Shutter
(One Way)
S-165 6x16 A S.S. Comb. with Safety Shutter
(Two Way with Indicator)
S-264 6x16 A S.S. Comb. with Safety Shutter
(One Way)
S-265 6x16 A S.S. Comb. with Safety Shutter
(Two Way with Indicator)
 

6 & 16A 3 Pin Plug Top

 
Code Description
S-113 6 A 3 Pin Top
S-114 16 A 3 Pin Top
 
Code Description
S-113 6A 3 Pin Top
S-114 16A 3 Pin Top
 

32 AMP D.P Switch With Indicator

 
Code Description
S-115 32 A D.P Switch-Surface Mount
S-116 32 A D.P Switch-Flush Mount
HS-12 Electronics Starter 12 Amp
HS-14 Electronics Starter 14 Amp
HS-16 Electronics Starter 16 Amp
 
Code Description
S-115 32 A D.P. Switch - Surface Mount
S-116 32 A D.P. Switch - Flush Mount
 

Lamp Holder & Ceiling Rose

 
Code Description
S-117 Angle Holder
S-118 Button Holder
S-119 Ceiling Rose
 

16 AMP Switch & Socket

 
Code Description
H-161M 16 A 1Way Switch
H-163M 6 & 16 A Universal Socket
(With Safety Shutter)
H-261M 16 A 1Way Switch
 

Decorative Frame Cover Plates

 
Code Description
S-1 6 A Switch Size
S-2 6 A Socket Size
S-3 16 A Switch/Socket Size
S-4 6 & 16 A S.S. Combined Size
 

ELF Switch

 
Code Description
ED-101 1 Way Switch
ED-201 2 Way Switch
ED-301 Bell Push Switch
ED-102 1 Way Switch
ED-202 2 Way Switch
ED-302 Bell Push Switch
ED-103 1 Way Switch
ED-203 2 Way Switch
ED-303 Bell Push Switch
 
Code Description
E-101 1 Way Switch
E-201 2 Way Switch
E-301 Bell Push Switch
E-102 1 Way Switch
E-202 2 Way Switch
E-302 Bell Push Switch
E-103 1 Way Switch
E-203 2 Way Switch
E-303 Bell Push Switch

Gelco
Số người xem : 13168
Đăng ký nhận tin