PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

05.CMB 8181-0 Kuebler Việt Nam

05.CMB 8181-0  Kuebler Việt Nam
Chuyên mục : Đầu Nối Cảm biến / Connector & Cable
Nhà sản xuất : Đại lý Kuebler Vietnam
Hàng sẵn kho : Đặt hàng 
Mô tả:
Thông số chi tiết :

Đầu nối M12 05.CMB 8181-0

Kỹ thuật 

 

Kiểu

M12

Mức độ bảo vệ

IP67

Điện

 

Tùy chọn MÃ PIN

A-coded

Giao diện

Bộ

sưu tập

mở ± tương tự 10 V TTL /

RS422 SinCos SSI BiSS

HTL

Cấu hình

Đầu nối nữ

thẳng

8-pin

Kim loại

Kết nối vít

kết nối có thể gắn trường

 

 

Đăng ký nhận tin