PERFECT AUTOMATION SOLUTION
English Japan

Cable & connector for BDC sensors

Cable & connector for BDC sensors
Mã Sản phẩm : C9B/C10/004-2PR, C9B/C8B/004-0,6PV
Chuyên mục : Đầu Nối Cảm biến / Connector & Cable
Nhà sản xuất : Bdc
Hàng sẵn kho : 18  cái
Mô tả:
CONNECTING CABLES FOR BDC SENSORS
Link file : http://bdcelect...
Thông số chi tiết :
 
CONNECTING CABLES FOR SENSORS
 
 
CONNECTING CABLES FOR SENSORS
 
• MALE M12 x 1 angled
• FEMALE M12 x 1
According to EN 60947-5-2
 
• MALE M12 x 1 angled
• FEMALE M12 x 1
According to EN 60947-5-2
 
 
 FEMALE CONNECTORS M8 x 1
Straight in d.c. •
Moulded with cable •
According to EN 60947-5-2 •
 
• Angled in d.c.
• Moulded with cable
• According to EN 60947-5-2
 
C9B/C10/003-0,6PV
C9B/C10/003-1PV
C9B/C10/003-2PV
C9B/C10/003-0,6PR
C9B/C10/003-1PR
C9B/C10/003-2PR
C9B/C8B/003-0,6PV
C9B/C8B/003-1PV
C9B/C8B/003-2PV
C9B/C8B/003-0,6PR
C9B/C8B/003-1PR
C9B/C8B/003-2PR
C9B/C10/004-0,6PV
C9B/C10/004-1PV
C9B/C10/004-2PV
C9B/C10/004-0,6PR
C9B/C10/004-1PR
C9B/C10/004-2PR
C9B/C8B/004-0,6PV
C9B/C8B/004-1PV
C9B/C8B/004-2PV
C9B/C8B/004-0,6PR
C9B/C8B/004-1PR
C9B/C8B/004-2PR
 
 
MALE CONNECTORS M8 x 1
Straight in d.c. •
Moulded with cable •
According to EN 60947-5-2 •
 
 
FEMALE CONNECTORS M12 x 1
• STRAIGHT in d.c.
• Moulded with cable
• According to EN 60947-5-2
 
Straight in d.c. with LED •
Moulded with cable •
According to EN 60947-5-2 •
 
• Angled in d.c.
• Moulded with cable
• According to EN 60947-5-2
 
 
Lĩnh vực ứng dụng :
 • Bao bì
 • Chế biến thực phẩm
 • Chế tạo máy
 • Công nghiệp tự động...
 • Dệt, nhuộm
 • Đo lưu lượng gió
 • Dược & Y tế
 • Gạch men, gốm sứ
 • Hóa chất
 • Lắp ráp ô tô, xe máy
 • Nhựa, Cao su
 • Quân sự
 • Sắt thép
 • Thực phẩm & Giải khát
 • Xây dựng
 • Xử lý nước
Đăng ký nhận tin